Řůžové trubky v Berlíně

Ulicemi Berlína se jako podivná industriální pavučina line vice než 60 kilometrů záhadných růžových trubek. Všemožně se klikatí a velkou oblibu si získaly i mezi turisty. Jejich využití je ale čistě praktické.

Berlín totiž stojí na místě někdejších bažin a mokřadů, proto prakticky každá hlubší výkopová práce znamená neustálý boj s vodou, která by jinak stavební jámy rychle zaplavila. Odvod této vody do kanalizačního systému by jeho kapacitu zaplnil, navíc by se značně prodražil. Jako řešení se tak nabízí řeka Spréva a její rozsáhlá síť říčních kanálů. A právě sem potrubí ústí. Protože s podzemní vodou se nenakládá jako s odpadní, přináší její vypouštění do řeky velké finanční úspory.
Cesta vody ze stavby do říčního toku není vždy snadná, mnohdy je nutné překonat i několik kilometrů. Potrubí se tak na trase klikatí, překračuje několikaproudé silnice a široké bulváry, prochází pod železničními viadukty a vede u oken bytových domů. Trubky, které ve výšce několika metrů nad zemí drží kovové vzpěry usazené v betonových patkách, mohou vyvolávat dojem nevzhledného provizoria. Berlíňanům ale očividně nevadí, možná je to dokonce naopak.

Zajímavostí je i nápadná růžová barva, kterou své potrubí natírá firma Pollems. Důvodem, proč nezvolila modrou barvu jako ostatní společnosti, je odborný posudek. Barvu vybrala jedna psycholožka s pomocí mnoha dětí. Díky tomu, že růžová barva podle psycholožky vyvolává u dospělých vzpomínky na dětství, se tak lidé s umístěním rozvodů snáze smiřují. navíc se zdá, že Berlíňané své růžové trubky opravdu milují a pokud jsou nějaké odstraněny, reagují obyvatelé často podrážděně.

Zdroj obrázku Flickr

Napsat komentář