Kletby antických žen

Starořecká olověná destička popsaná kletbami, která byla nalezen v pozůstatcích Ofeltovy svatyně.

Ve 3. století před naším letopočtem sem přicházely i ženy, které se snažily o odvrácení pozornosti jiné ženy od určitého muže. Bohužel dnes již nezjistíme, zda se jednalo o žárlivé manželky, nebo zhrzené milenky. Jisté ale je, že olověné plíšky byly srolovány, propíchnuty (asi) hřebíkem a uloženy v obětní jámě. Našlo se jich vícero, ze stejného období a s obdobným obsahem, zde je překlad jednoho z nich:

“Odvracím Eubúlu od Ainea, od jeho tváře, od jeho očí, od jeho úst, od jeho hrudi, od jeho duše, od jeho břicha, od jeho pen… (údu), od jeho zadku, od celého jeho těla. Odvracím Eubúlu od Ainea.”

Vše je dosti konkrétní a sepsáno v obtížně srozumitelné hantýrce.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář