Opuštěné městečko Centralia

Tvůrci hororového filmu Silent Hill se nechali inspirovat opuštěným pensylvánským městečkem, které důlní požár změnil v peklo na zemi.

Centralia vznikla jako hornická osada a roku 1856 byly v okolí zprovozněny první dva uhelné doly. Původní název však byl Centreville, protože ale v Pennsylvanii již obec toho jména existovala, v roce 1865 byl název změněn na Centralia. Město dosáhlo největšího rozmachu kolem roku 1890, kdy mělo 2 761 obyvatel, většinou irského původu. Ve městě tehdy bylo sedm kostelů, pět hotelů, dvě divadla, banka a poštovní úřad. Počet obyvatel následně vytrvale klesal a v roce 1960 zde žilo 1 435 lidí.

Byl konec května 1962 a parta hasičů jako každý rok dostala za úkol zbavit město legálních i nelegálních skládek. Tu u zdejšího hřbitova se rozhodli vypálit, ale oheň se vymkl kontrole a začal se šířit labyrintem podzemních štol, kterými bylo městečko a okolí kvůli těžbě černého uhlí protkáno. Všechny snahy o likvidaci požáru byly marné ale dění pod zemí se dlouho na povrchu projevovalo jen minimálně. Totální zkáza městečka tak započala až téměř dvacet let po požáru. Země se ohřívala, místy se objevovaly první pukliny, jejichž vznik doprovázel únik jedovatých plynů. Místní pumpař a starosta John Coddington v roce 1979 kontroloval množství paliva ve svých nádržích. Naměřená teplota nafty se blížila osmdesáti stupňům a rychle začalo být jasné, že pod povrchem se děje něco velmi, velmi nepříjemného. Zdravotní stav obyvatelstva se zhoršoval v důsledku vyšší koncentrace oxidu uhličitého a oxidu uhelnatého. Po vyhoření částí uhelných slojí se začínaly posouvat a propadat horní vrstvy zeminy. Došlo k sérii nehod v podobě obrovských propadů půdy, pukajících domů i silnic. Celostátní pozornost však vyvolala teprve událost roku 1981, kdy se 12letý chlapec propadl do díry, která se náhle objevila na dvorku jeho domu. Chlapec se zachytil za kořeny a jeho bratranec jej z díry vytáhl. Následným měřením se zjistilo, že díra je hluboká 46 metrů a dým, který z ní stoupal, obsahuje smrtící koncentraci oxidu uhelnatého. Bylo zjištěno, že požár se rozšířil i pod sousední vesnici Byrnesville.

V roce 1984 americký kongres uvolnil částku 42 mil dolarů na přestěhování obyvatelstva obcí Byrnesville a Centralia do městeček Mt. Carmel a Ashland. Většina z tisícovky tehdejších obyvatel nabídku přestěhování využila a ve městě zůstalo jen asi 60 lidí. Dnes vládu nad Centralií postupně přebírá příroda a cedule v okolí varují před nebezpečím. Keře a tráva prorostly do několika domů, které tu zůstaly, silnice Route 61 vedoucí přes městečko byla později zaslepena. Při sčítání lidu v roce 2010 se zde přihlásilo deset lidí. Posledním sedmi obyvatelům (již velmi starým) bylo dovoleno v opuštěném městě dožít.

Podle místní pověsti, první katolický kněz, Daniel Ignatius McDermott, byl v roce 1869 přepaden členy irské mafie a město proklel slovy, že přijde den, kdy jeho kostel bude to jediné, co z Centralie zbude. Mno nebyl daleko od pravdy, jelikož jediné co zde zůstalo je několik domů, hřbitov a právě kostelík na kopci, v němž se dodnes konají bohoslužby. Pokud jde o samotná ložiska uhlí pod městem, jsou tak obrovská, že udrží živit oheň ještě dalších 200 až 300 let.

Centralia se stala předobrazem města duchů v několika románech a filmech, například Strange Highways, Nothing but Trouble a Vampire Zero. Posloužila též jako přímá inspirace pro hororovou hru Silent Hill a její filmové zpracování.

Zdroj obrázku Pxhere

Napsat komentář