Zbytečná věž Wainhouse Tower

Povětšinou si myslíme, že stavby musí mít nějaký konkrétní účel, leč někdy vzniknou jen tak – z rozmaru a bez většího smyslu. Nejvyšší dekorativní stavbou světa je Wainhouse Tower, která měří 84 metrů a najdeme ji v britském Halifaxu. Architekt Isaac Booth ji navrhl coby komín, jenž měl odvádět kouř z barvírny Washer Lane vlastněné rodinou Wainhouseových. K podobnému účelu by sice stačila mnohem jednodušší konstrukce, ale rodina trvala na tom, že jejich komín musí být co nejhonosnější.

Pokud si říkáte, proč tak megalomanská stavba vůbec vznikla, tak důvodem byly i dlouhotrvající spory mezi sousedy Johnem Edwardem Wainhousem (1817–1883) a sirem Henrym Edwardsem (1812–1886). Edwards se chlubil tím, že má nejsoukromější pozemek v Halifaxu, Pye Nest (zbořeno v letech 1925-30), do kterého nikdo neviděl. Jelikož panství bylo na pozemku sousedícím s místem komína, po otevření vyhlídkové plošiny si Edwards už nikdy nemohl nárokovat soukromí. Architekt Isaac Booth započal se stavbou v roce 1871, ale dostal se s majitelem do sporů a byl brzy nahrazen jiným místním architektem – Richardem Swarbrickem Dugdaleem, který je zodpovědný za propracované galerie a zdobenou kopuli nahoře. Věž byla dokončena 9. září 1875 a cena činila úctyhodných 14 000 Liber, tedy téměř 40 mil Kč v dnešních cenách.

V roce 2006 byla Wainhouse Tower uzavřena kvůli bezpečnostním problémům. Práce na jeho opravě začaly v červenci 2008 a trvaly asi pět měsíců. Při restaurování byla zčásti rozebrána a přestavěna horní část věže, opraveny ozdobné prvky, zlepšen odvodňovací systém, vyměněno zkorodované kování a opraveny praskliny na patě věže. Věž byla znovu otevřena pro širokou veřejnost dne 4. května 2009. Náklady na obnovu byly 400 000 liber (11 mil Kč). Dnes věž funguje jako rozhledna: Výhled nabízí ze dvou veřejně přístupných plošin a jedné uzavřené. Až k vrcholu přitom stoupá 405 schodů.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář