Vojenská přilba jako ochrana před střepinami

Hlavním účelem vojenských přileb je ochrana nositele před střepinami. Proto se pevné, kovové přilby rozvíjí v 1. světové válce, kdy byly hlavy vojáků vystaveny střepinám z dělostřeleckých granátů. Samozřejmě jsou moderní přilby díky materiálu, ze kterého jsou vytvořeny, schopné zadržet výstřely z některých zbraní, ale není to primární účel, proč je vojáci nosili/nosí. I tvar je zásadně přizpůsoben ochraně před střepinami z dělostřeleckých granátů a armády se dost věnovaly docela podrobným výzkumům účinnosti helem. Níže přikládám krátký článek z března 1943 pro americkou rozvědku, který se zabýval britskou studií zranění hlavy utrpěných v boji a ochranou kterou poskytují jednotlivé helmy s pěkným obrázkem.

“Článek odkazoval na zprávu, kterou vypracoval britský zdravotnický důstojník sloužící v severní Africe. Tento důstojník zkoumal 150 případů zranění hlavy, z nichž 90 % nastalo během bojů v Západní poušti (Egypt a Libye). Většinu zranění hlavy způsobily střely a střepiny dělostřeleckých granátů. Zpráva také ukázala, že významná část hlavy nebyla britskou helmou typu Brodie vůbec chráněna. Velká část zranění byla zaznamenána na čele a v oblasti nad ušima. Ilustrace názorně ukazuje jak starší helma typu Brodie, která byla vyvinuta během 1. světové války naprosto selhávala v ochraně těchto částí hlavy. Na obrázku je též zobrazena navrhovaná helma Mk III (Proposed British Helmet), která byla vyvinuta na počátku 40. let, nicméně zavedena byla až v roce 1944. Dále je také ukázán rozsah ochrany, kterou poskytuje nová americká helma M1 (New U.S.A. Helmet), přičemž je z ilustrace dobře patrné, že právě ta poskytuje nejlepší ochranu.”

Zdroj obrázku Pony Express Firearms, Pixabay a Wikimedia Commons

Napsat komentář