Velký masakr krys v Hanoji

Guvernér Francouzské Indočíny Paul Doumer (pozdější prezident Francie) nechal na přelomu 19. a 20. století pod Hanojí postavit rozsáhlou kanalizaci, která však svou konstrukcí napomohla masivnímu rozšíření krys. Pro představu o počtech, každá samice dokázala porodit kolem deseti potomků až šestkrát do roka. Jenže vše mělo být ještě mnohem horší. Tou dobou se zjistilo, že jsou krysy hlavním přenašečem moru a dalších nemocí. I z toho důvodu bylo potřeba s rostoucím problémem hanojského podzemí něco udělat. Doumer najal mnoho mužů, kteří měli za úkol se ponořit do hlubin znečištěné kanalizace a krysy postupně vybíjet. Práce to byla odporná, přesto se najatým likvidátorům hlodavců podařilo vyvinout strategie, jak zabíjet více než deset tisíc krys denně; ani to však zdaleka nestačilo. Doumer strategii změnil a rozhodl se zapojit veškeré obyvatelstvo: Kdo na speciálně určená místa donese krysí ocas, tedy důkaz zabitého zvířete, dostane odměnu. Ta samozřejmě nebyla příliš vysoká, ale při větším množství zabitých krys si mohl vydělat i ten, kdo měl jinak s obživou problémy. Další zjevnou výhodou bylo nošení pouhých ocasů, jelikož skladování celých, nemocemi promořených krys by přidělalo více hygienických problémů než užitku. Přesto však plán dopadl katastrofálně – Doumer podcenil podnikatelského ducha těch, kteří se na tomto byznysu rozhodli zbohatnout.

Nedlouho poté se totiž v hanojských ulicích začaly objevovat krysy bez ocasu. Lidé si spočítali, že když kryse uříznou ocas, ale nechají ji žít, může plodit další krysy – a tím pádem i přinášet zisk z dalších ocasů. To vedlo k druhému a mnohem většímu problému – zanedlouho začala místní policie objevovat krysí farmy, na nichž byli hlodavci cíleně chováni! Vychytralí podnikavci vymysleli způsob, jak se i bez procházení odporných kanálů dostat ke krysím ocasům, a tedy k penězům od francouzských úřadů.

Tato událost z roku 1902 se stala typickým příkladem takzvaného kobřího efektu (též známého jako efekt kobry). Název pochází z anekdoty, jejíž reálný základ bývá zpochybňován, avšak spočívá v tomtéž co výše popsaný příklad – pouze si zaměňte krysy za kobry, Vietnam za Indii a Francii za Velkou Británii. V ekonomii se tento termín používá pro ilustraci nezamýšlených důsledků, kdy snaha o vyřešení nějakého jevu v důsledku vede k jeho zhoršení.

Zdroj obrázku MaxPixel

Napsat komentář