Ukřížovaný pěšák Torii

Válečný prapor s podobiznou ukřížovaného vojáka, který si nechal roku 1575 vyrobit samuraj Ochiai Michihisa, na památku hrdinného nepřítele, který riskoval svůj život, když proklouzl z obleženého hradu, aby přivedl posily, při návratu byl zajat a ukřižován. Torii Suneemon byl prostým pěšákem (ašigaru), který sloužil rodině Okudaira, stoupenců Tokugawy Iejasu, během japonské Éry válčících států. Zde je jeho příběh.

Roku 1575 přitáhlo 15 000 mužů znepřáteleného rodu Takedů, pod vedením Kacujoriho, k hradu Nagašino v Mikawě. Obléhání trvalo něco málo přes týden, ale obráncům bylo jasné, že dlouho již sami vzdorovat nezvládnou. Bylo tedy rozhodnuto, že je nutné vyslat posla a požádat o pomoc Tokugawu, který tou dobou dlel v Okazaki. Jako dobrovolník se na sebevražednou misi přihlásil jistý Torii Suneemon (鳥居 強右衛門). Byť šlo o prostého pěšáka (ašigaru), byl již tehdy znám svou odvahou a skvělou znalostí terénu. Nenápadně opustil hrad, přeplaval řeku, přičemž se musel prořezat přes nastražené sítě, a skutečně dorazil do Okazaki, kde požádal o pomoc. Pětatřicetiletý Torii se následně vydal zpátky do obléhaného Nagašina, informovat o dobré zprávě své spolubojovníky. Při návratu však byl 16. května 1575 zajat Takedy a přivázán ke kříži u řeky, naproti hradu. Nařídili mu, aby zavolal na své spolubojovníky a řekl jim aby se vzdali. Torii vzhlédl k hradu a spatřil mnoho z 500 samurajů, kteří jej sledovali zpoza zdí pevnosti. “Muži z hradu Nagašino…,” křičel hlasitě, “nevzdávejte se! Iejasuovi muži jsou na cestě! Ještě chvíli vydržte!” vyhrkl, než byl navždy umlčen kopím vraženým do žaludku. Na jednoho z Takedových samurajů, Ochiai Michihisa (落合 道久), udělala statečnost a loajalita prostého pěšáka takový dojem, že si nechal vyrobit válečnou standardu s podobiznou ukřižovaného Toriiho, kterou od toho dne nosil na jeho památku.

Tokugawy Iejasu skutečně vyslal na pomoc obleženému hradu silnou armádu (spojeneckého klanu Oda) a skutečně se podařilo Nagašino osvobodit. Nepodařilo se ale zničit Kacujoriho armádu. Boje tedy pokračovaly i nadále a oba vojevůdcové se ještě několikrát střetli v poli. Byť byl Torii nízkého postavení, byl posmrtně povýšen na samuraje a jeho rodina i nadále věrně sloužila rodině jeho pána Okudaira Sadamasy. Dodnes se na něj vzpomíná za to, že úspěšně zachránil hrad Nagašino a jeho 500 obránců, navzdory přesile i nepříznivé situaci, se držel cesty samuraje.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář