Semínka klíčící ještě v ovoci

U rostlin příležitostně dochází k neobvyklému fenoménu zvaném vivipari – když semena začnou klíčit dříve, než se vůbec oddělí od “rodiče” (plodu). Tento latinský název doslova znamená “živé narození.” Můžeme se s ním příležitostně setkat mimo jiné u kukuřice, rajčat, paprik, hrušek a citrusových plodů. Nejpravděpodobněji se s ním setkáte s rajčaty nebo paprikami, které jste si koupili a nechali ležet mimo lednici. U rajčat tak můžete narazit na jemné bílé klíčky, ale u paprik jde již o silné zelené útvary. Nu a nyní proč k tomuto podivnému fenoménu vlastně dochází. Semena totiž obsahují hormon, který za normálních okolností potlačuje klíčivost. Je to nezbytnost, protože udržuje semena připravená k vyklíčení, jen co nastanou ideální podmínky. Někdy se ale tento hormon vyčerpá, zvláště pokud je okolní prostředí teplé a vlhké. Byť může viviparii vypadat strašidelně, vůbec však neovlivňuje kvalitu ovoce. Navíc můžete sníst dužinu kolem a klíčící semínka zasadit do hlíny a nechat pěkně vyrůst – když už prokázala takovou vůli k životu .)))

Živorodost (neboli viviparie) je zoologický termín označující rození živých mláďat z těla samice bez vaječných obalů. Jedná se tedy o protipól vejcorodosti. Stejným termínem se však také označuje specifická schopnost klíčení semen rostlin přímo na mateřské rostlině. Dochází k ní zejména u rostlin s květenstvím, kdy za vhodných podmínek rostliny vyklíčí a začnou růst přímo na mateřské rostlině. V momentě, kdy zafouká vítr, nebo odumře původní nosné květenství se rostliny oddělí a dopadají na holou zem, kde zakoření. Viviparie je pak druhově specifická. Častá je například u agáví (Agave), ve středoevropských podmínkách pak u lipnice alpínské (Poa alpina var. vivipara).

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář