Sebevražda řezačkou papíru

Některé sebevraždy jsou vskutku prapodivné. V roce 1910 se kupříkladu zabil knihvazač Stanilas Ruffin (53) s pomocí řezačky na papír. K události došlo v jisté Pařížské tiskárně na ulici l’Amiral Roussin číslo 37. Nešťastného majitele nalezli ráno zaměstnanci – Philippe Cordebaigt a Antoine Lassouche. Ruffinova hlava byla údajně témě odťata a držela na těle jen na pár místech. Zprávu přinesl 19. června časopis Le petit parisien.

V českých zemích lidé nejčastěji užívali jedy, stříleli se, skákali z oken, polykali různé předměty, věšeli se a podřezávali si žíly. Vedle lásky byla častou příčinou sebevražd bída a úpadek. Počet sebevražd stoupal i za velkých politických krizí. V roce 1903 bylo v Rakousku 4661 případů. Před první světovou válkou vypracoval jistý dr. Lisle studii, v níž dokazoval, že na způsob sebevraždy mělo vliv i povolání a pohlaví. Ženy si častěji volily léky a jedy, muži se nebáli krvavějších prostředků. Podle Lisla např. dřevaři a uhlíři volili oběšení, prostitutky a žebráci skákali do vody, řezníci se věšeli, umělci stříleli. Jako zajímavost uveďme, že ve Velké Británii byl na konci 19. století pokus o sebevraždu pokládán za obdobu pokusu o vraždu a mohl být potrestán i oběšením.

Zdroj obrázku Le petit parisien a Wikimedia Commons

Woodside Press, a traditional letterpress printing studio located in New York City’s historic Brooklyn Navy Yard

Napsat komentář