Samohybný pětipenis

Samohybný pětipenis, aneb mořská hvězda známá jako Choriaster granulatus. Patrně nepřekvapí, že pro svůj jedinečný vzhled si získal velkou pozornost nejedné paní i mnohých dam. Baculaté polštářkovité tělo se zužujícími se, zaoblenými pažemi si zkrátka musí každý zamilovat.

Jde navíc o neškodného tvora – tedy minimálně pro lidi. Zatímco některé druhy hvězdic jsou jedovaté, Choriaster mezi ně nepatří. Ve skutečnosti se živí malými organismy, jako je plankton a detritus (což je forma neživé organické hmoty, včetně různých rostlinných nebo živočišných tkání, odumřelé mikroorganismy, fekálie atd. – teď už není tak sexy co!). Navzdory své neškodné povaze je Choriaster je velice oblíbeným mezi mořskými biology i oceánskými nadšenci. Jeho jedinečný vzhled a chování upoutaly pozornost mnoha lidí. Hvězdice Choriaster granulatus dorůstají až 30 centimetrů. Nejčastěji mají světle růžovou barvu s hnědými papilami vyzařujícími ze středu, ale může mít také barvy od šedé po žlutou a dokonce i červenou. Můžeme jej najít v mnoha tropických oblastech, preferuje mělké vody a nadprůměrné teploty 24 až 29°C. Rozmnožuje jak asexuálně, tak sexuálně.

Hvězdice (Asteroidea) jsou třídou ostnokožců a vyznačují se hvězdicovitým, nejčastěji pěticípým tvarem těla. Je známo kolem 1900 druhů hvězdic. Tito mořští bezobratlí představují prastarou skupinu živočichů, jejíž moderní zástupci se objevili již v ordoviku před cirka 450 miliony let. Jejich nejbližšími příbuznými jsou hadice. Hvězdice žijí na mořském dně ve všech oceánech od tropických po polární oblasti. Tělo hvězdice je složeno z centrálního disku (terče), ze kterého vybíhá nejčastěji 5 ramen, nezřídka i více. Nejmenší druhy hvězdic mají pouze kolem 1 mm, velikost největších druhů přesahuje 1 metr. Ústní otvor se nachází na spodní straně těla, řitní otvor je umístěn na straně hřbetní. Do ramen zasahují pohlavní i trávicí orgány. Hvězdice jsou náchylné na znečištění moří a v některých východoasijských zemích jsou součástí místních kuchyní.

Zdroj obrázku Flickr

Napsat komentář