Císař Rudolf II. jako Vertumnus (1590)

Rudolf II. jako Vertumnus je obraz, jehož autorem je italský manýristický malíř Giuseppe Arcimboldo. Původním údělem boha Vertumna bylo strážit střídání ročních období, později se stal bohem všech změn. Dokonce se mu připisovala i schopnost měnit svou vlastní podobu. Ovšem jeho původní funkcí bylo být ochráncem ovoce a dárcem květů.

Arcimboldo byl v letech 1562 až 1587 dvorním malířem na císařském dvoře v Praze. K jeho zakázkám mimo návrhy kostýmů a dekorací patřily také portréty. Podobizna císaře Rudolfa II. jako boha Vertumna je složena z ovoce, zeleniny a květů, na hlavě má věnec z obilných klasů. Malíř se pravděpodobně v této alegorii s jistou ironií pokouší skrýt povahovou nestálost Rudolfa II. Arcimboldo takových fantaskních podobizen namaloval více. Slavná je jeho série Šprým, koncipovaná tak, že po otočení vzhůru nohama vznikne jiný obraz, či cyklus Čtyři roční období, ve kterém mu části rostlin slouží k zobrazení symbolických tváří pro jednotlivá roční období. Jeho manýristicko-naturalistický způsob malby může být i reakcí na úpadek renesance či nové vědecké objevy.

Zdroj obrázku Flickr

Napsat komentář