Řecký diktátor Ioannis Metaxas

Řecký generál a diktátor, předseda vlády v letech 1936–1941, Ioannis Metaxas se narodil 12. dubna 1871 do aristokratické rodiny na ostrově Ithaka v Jónském moři. V devatenácti letech ukončil studium na Hellénské vojenské akademii. Účastnil se také řecko-turecké války (1897), během níž se mu podařilo navázat vztahy s královskou rodinou. Poté se vydal do Německa na studia. Po návratu byl zařazen do generálního štábu. Před Balkánskými válkami v letech 1912-1913 byla reorganizována armáda, čehož se Metaxas aktivně účastnil. V roce 1913 byl jmenován hlavním velitelem řeckého generálního štábu a byl podporován řeckým králem Konstantinem I. Ministerský předseda Eleftherios Venizelos rezignoval na svoji funkci poté, co Metaxas odmítl pomáhat vést dardanelskou kampaň. Ve volbách v roce 1915 často označoval válku jako největší problém a když ve volbách Venizelos vyhrál, dal Metaxas rozkaz k mobilizaci armády, avšak následovně byl králem odvolán. Roku 1917 byl král sesazen a Venizelos se dostal k moci. Metaxas následoval krále do exilu a vrátil se až v roce 1920. Roku 1923 řídil ze zákulisí pokus o státní převrat. Ten se však nezdařil a Metaxas musel opět načas odejít ze země. V roce 1935 bylo v pochybném referendu většinou 97% hlasů rozhodnuto, že se země vrátí k monarchistickému zřízení a na trůn opět dosedl Jiří II. V roce 1936 jmenoval Jiří II. Metaxase prozatímním ministerským předsedou. Ten poté za podpory krále na sebe strhl veškerou moc a prosadil vyloučení některých prvků z ústavy zaručujících občanům demokratická práva. Během své čtyři roky trvající vlády masově pronásledoval politické oponenty, budoval policejní stát a uplatňoval tvrdou cenzuru. I když Metaxas příklon Řecka k fašismu odmítal, jeho režim byl v mnoha ohledech fašismem ovlivněn. Inspiroval se u Mussoliniho a po jeho vzoru uskutečňoval mnohé populární reformy – například osmihodinovou pracovní dobu, odluku církve od státu, snažil se zavést volební právo pro ženy, pozemkovou reformu, důchodový systém. Jeho režim se zaměřil na postupnou likvidaci opozice, zejména komunistů. Jeho “modré košile” z uskupení EON dokázaly eliminovat komunistickou hrozbu a mnoho jich také bojovalo ve španělské občanské válce na straně národních revolucionářů generála Franca. Řečtí fašisté měli jako svůj znak labrys (dvojitou sekeru) jako odkaz na první evropskou civilizaci na minojské Krétě. Metaxas se snažil oživit slávu národní minulosti či vybudovat kult osobnosti vůdce. V tomto ohledu však nebyl příliš úspěšný. I když se mu podařilo vytvořit o sobě obraz laskavého otce pečujícího o národ, nejednalo se o příliš charismatickou a uhrančivou osobnost.

Ioannis Metaxas měl jeden velký sen – “Velké Řecko”. Chtěl připojit k Řecku tureckou Malou Asii, také Rhodos a další ostrovy, které však patřily Itálii. Z velkých přátel Mussoliniho a Metaxase se koncem třicátých let stali soupeři. Zašlo to nakonec tak daleko, že Itálie požadovala po Řecku jeho vlastní území. Metaxas se proslavil tím, že se postavil na odpor italskému diktátorovi Mussolinimu, který rozhodl o vpádu italských vojsk do Řecka 28. října 1940. Sebevědomí Italové narazili na tvrdý odpor řeckých vojsk – paradoxně vyzbrojeni italskými zbraněmi a v italských přilbách (součást předválečných dodávek z Itálie). I přesto, že italské jednotky byly daleko lépe vyzbrojeny než domácí Řekové, nedokázali udržet nad situací kontrolu a po řecké ofenzívě byla fronta zatlačena zpět na albánské hranice a zastavila se až 50 km od albánského města Berat. Italským jednotkám přispěchala na pomoc německá vojska, řecká obraná linie byla prolomena a následoval rychlý postup na řecké území. Avšak toho se již Metaxas nedožil. Zemřel 29. ledna 1941 na hnisavý zánět hltanu, který způsobil otravu krve. Na jeho post nastoupil Alexandros Korizis.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář