Housenky s vlastním domečkem

Housenky motýlů čeledi vakonošovitých (Psychidae) si staví domečky – vaky, z lokálně dostupných materiálů.

Čeleď se vyznačuje neobyčejně výrazným pohlavním dimorfismem. Samečci jsou malí, nenápadní motýlci se zaoblenými křídly, zpravidla téměř bez kresby. Rozpětí je 10 – 26 mm. Tykadla jsou hřebenitá. Sosák chybí, ústní orgány jsou velmi redukovány. Tělo bývá značně chlupaté, u některých druhů pokrývají šupiny i zadeček. Samičky některých druhů jsou křídlaté, většina je však bezkřídlá a některé i beznohé, čímž silně připomínají larvální stádium. V takovém případě neopouštějí vak, který si vybudovaly jako housenky. Samičky s vyvinutými končetinami opouštějí vaky před kopulací, která se uskutečňuje na vaku, avšak vajíčka kladou dlouhým kladélkem do vaku stejně jako samičky beznohé. Druhy je možno určit podle specifické struktury vaků, které budují housenky z dosažitelného materiálu. Bývají to stébla trav, části listů, zrnka písku nebo dřívka (viz obrázek). Housenky se kuklí ve vacích, z nichž se kukly samečků před líhnutím vysunují. Některé druhy jsou partenogenetické. Dospělci žijí velmi krátkou dobu, jen několik hodin až dnů. Známo je asi 800 druhů a v ČR bylo zjištěno 32 druhů těchto tvorečků.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons a Flickr

Napsat komentář