Móric Beňovský – slovenský král Madagaskaru

Móric Beňovský – král Madagaskaru, dobrodruh, cestovatel, mořeplavec, objevitel, spisovatel a voják tří armád. Uherský šlechtic se slovenskými kořeny prožil v osmnáctém století život, který fascinuje dodnes.

Matúš Móric Michal František Serafín August Beňovský, tehdy psané Benyowsky (1746-1786), se narodil 20. září v malém městečku Vrbové (téhdy Verbó) v Uhrách, jako jedno ze sedmnácti dětí a prožil zde dětství. Jeho otcem byl Samuel Benyovszky, plukovník 9. husarského pluku, a matka Ana Révay byla baronkou původem z maďarského rodu rodu Révay de Szklabina et Blatnicza. Kariéru začal jako důstojník rakouské armády v sedmileté válce, leč kvůli svým názorům na náboženství a vztahu k autoritám byl nucen opustit monarchii. Dne 20. dubna 1768 se v Polsku oženil s Anou Hönsch a připojil se k tamním bojům za nezávislost na Rusku. Padl do zajetí a carevna Kateřina II. Veliká jej vyhnala na Kamčatku. Jeho první velká pouť tedy vedla přes celé Rusko a Sibiř. Ze zajetí se mu podařilo s dalšími vězni uniknout na ukradené lodi. Stal se tak vůbec prvním Evropanem, který plul severním Pacifikem.

Přes Japonsko se Móric dostal do Macaa, kde vstoupil do francouzských služeb, čehož následně vrchovatě využil – na krále Ludvíka XV. zapůsobil tak, že byl jmenován jeho zástupcem na Madagaskaru, který byl tehdy kolonií větší než celá Francie. Tři roky na ostrově chránil domorodce před zavlečením do otroctví, tudíž se zde stal velmi váženou a ctěnou osobností. V říjnu roku 1776 byl jmenován hlavním králem a králem králů, tzv. An-pan-saka-bem. Beňovský používal na Madagaskaru vlajku se svým rodovým erbem, tedy ležícím půlměsícem a dvěma hvězdami na modrém podkladu. Dnes by nám připomínala smajlíka .))

Po návratu do Evropy se díky blízkému přátelství s Benjaminem Franklinem (1706-1790) brzy vydal zase na cesty, při kterých se dostal i do právě vzniklých Spojených států amerických. S vládcem Francie v té době neměl nejlepší vztahy, tudíž se dohodl s americkými obchodníky, že bude na Madagaskaru zastupovat jejich zájmy. V té době také Móric sepsal paměti. Kniha byla později přeložena do mnoha jazyků a dodnes vychází po celém světě. Bývá také označována za první bestseller autora se slovenskými kořeny, přestože ji psal hlavně jako vlastní reklamu. Podle odborníků si mnoho zážitků přikrášlil a upravil.

Není dosud známo, jak Beňovský přesně vypadal. Podle záznamů byl vysoké postavy a měl mimořádné komunikační vlastnosti. Malíři kreslili Beňovského portréty až po jeho smrti, a to nejen podle dobových reálií, ale i dle vlastní fantazie. Ďérď Német například jeho podobiznu nechal namalovat podle Beňovského potomků (viz obrázek).

Beňovského život nepřestává jeho obdivovatele fascinovat – nechybí mu totiž dramatický závěr. Jeho spojení s Američany se vůbec nelíbilo Francouzům, kterým na Madagaskaru ohrozil zájmy. Vyslali tedy trestnou výpravu do pevnosti, kterou Móric na ostrově vybudoval a pojmenoval po sobě – Mauritania. Tam také v boji s Francouzi 23. květen 1786 bohužel padl.

Ačkoliv jsou Beňovského předci a příbuzní pohřbeni v kostele ve Vrbovém, on sám má hrob kdesi na Madagaskaru a místo jeho posledního odpočinku se roky nedaří najít. Jeho jméno nesou cesty a náměstí na Madagaskaru i jinde po světě, jen doma jako by se na něj skoro zapomnělo. O dobrodružném životě Mórice Beňovského byl také natočen televizní seriál Vivat, Beňovský!, jeho roli ztvárnil Jozef Adamovič, či dokumentární film Móric Beňovský žije!

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář