Oživlá kulička

Pásovec kulovitý (Tolypeutes matacus) má tělo kryté svrchu pevnými kostěnými pláty, které jim slouží jako dokonalá ochrana před predátory. Pásovec kulovitý, jak už jeho jméno napovídá, tuto obranu dovedl k takové dokonalosti, že se dovede svinout do těsné koule a zranitelné měkké části těla ukrýt nedobytně uvnitř.

Mocné drápy na předních nohou mu slouží k rozhrabávání termitišť, jejichž obyvateli se živí. Nepohrdne ale ani larvami brouků nebo nejrůznějšími zralými plody. K jejich vyhledávání používá především jemný čich, naopak zrak má tak slabý, že si občas ani nevšimne případné překážky v cestě a může do ní narazit. Žije samotářsky, odpočívá v opuštěných norách jiných zvířat nebo v hustém podrostu. Na rozdíl od bezzubého mravenečníka (příbuzného) je pásovec kulovitý savcem, který má nejvyšší počet zubů. Mívají jich až sto. Jsou všechny stejné, bez kořenů a s redukovanou sklovinou, ale postupně se jim v průběhu života obnovují, takže se i jejich počet průběžně mění.

Zdroj obrázku Flickr a Wikimedia Commons

Napsat komentář