Obří prapor z lodi San Ildefonso

Obří španělský prapor z lodi San Ildefonso, 14,4 m x 9,8 m, ukořistěný Brity během bitvy u Trafalgaru (1805).

Tato poslední velká bitva plachetnic se odehrála 21. října 1805 u jihozápadního atlantického pobřeží Španělska a britské válečné loďstvo, vedené viceadmirálem Horatiem Nelsonem, v ní porazilo spojené francouzsko-španělské válečné loďstvo. Britské ztráty na životech byly velké, 449 mrtvých a dále také 1241 raněných. Z 27 britských válečných lodí ale nebyla žádná ani potopena ani zajata. Naopak ze 33 francouzsko-španělských lodí jich bylo 21 zajato a jedna zničena. Podle britského podporučíka Badcocka, který se podílel na zteči španělské válečné lodi Santísima Trinidad, byla po masivním ostřelování její prkna pokryta krví, mozky a kusy těl, na zadní palubě pak byli poskládáni ranění, někteří s ustřelenýma nohama, jiní bez rukou. V Londýně připomíná toto vítězství Trafalgarské náměstí s pomníkem admirála Nelsona. Velcí lvi, kteří leží u paty vysokého sloupu památníku, jsou prý odliti z ukořistěných francouzských a španělských děl. V National Maritime Museum v Greenwich, je uložen od roku 1907, tento obří prapor z lodi San Ildefonso o velikosti 145 m2. Původně byl uložený v St Paul’s Cathedral.

San Ildefonso byla spuštěna na vodu roku 1785. Byla lehčí a obratnější než tehdejší španělské lodě a dokázala se tak vyrovnat lodím britským. Nesla celkem 80 děl, z toho 10 třicetiliberních houfnic, 6 dvacetičtyřliberních houfnic a zbytek osmiliberní kanóny. Zajímavé je, že se jednalo o jedinou španělskou loď, která nebyla vybavena lehkými čtyřliberními děly. Velel jí komodor Don Jose de Varga. V bitvě u Trafalgaru byla loď poškozena a později zajata britskou lodí HMS Defence. Následně ji Britové zařadili do služby jako HMS Ildefonso a sloužila až do porážky Napoleona v roce 1816.

https://i.redd.it/7lgi4aixp9t21.jpg

Napsat komentář