Nepřetržitě kmitající zvonek

V Clarendonově laboratoři Oxfordské univerzity už přes 180 let nepřetržitě kmitá experimentální elektrický zvonek. Už se pohnul zhruba desetmiliardkrát.

Experiment zmiňuje roku 1840 profesor fyziky Robert Walker. Není ale vyloučeno, že jeho zahájení je dle některých zmínek už o 15 let dříve, protože Robert Walker toto zařízení zakoupil v roce 1825 u výrobců nástrojů Watkina a Hilla. Zvonek pohání téměř nepřetržitě, kromě občasných krátkých přerušení způsobených vysokou vlhkostí, dvojice baterií zvaných Voltův sloup. Zařízení se skládá ze dvou mosazných zvonků, z nichž každý je umístěný pod čtvrt metru vysokou baterií, které jsou spolu spojeny sériově. Jejich vlastní složení není dnes docela přesně známé, pravděpodobně se v nich střídají vrstvy kovové fólie a papíru potaženého oxidem manganičitým. Povrch těchto elektrických baterií je potažen vrstvičkou roztavené síry, aby se zabránilo negativním účinkům vzdušné vlhkosti.

Mezi zvonky kmitá s frekvencí 2 Hz kovová kulička o průměru 4 mm, která je ke zvonkům přitahována slabou elektrostatickou silou. Při dotyku s jedním zvonkem se nejprve nabije elektrickým nábojem a po kontaktu s druhým se vybije. Elektrostatickou silou je kulička od jednoho zvonku odpuzována a zároveň přitahována k druhému. Děj se již více než 10 miliardkrát zopakoval s naprosto minimální spotřebou energie. To je jedním z důvodů, proč tak dlouhou dobu kmitání může probíhat. Mimochodem zvuk vydávaný tímto zařízením je takřka neslyšitelný, neboť celá aparatura je umístěna za dvěma vrstvami skla ve vitríně.
Některé zdroje na internetu nesprávně uvádějí tento experiment mezi příklady tzv. věčného pohybu (perpetuum mobile). Podle Guinessovy knihy rekordů se však spíše jedná o nejdéle na světě používanou baterii ke vzniku kmitavého pohybu a cinkavého zvuku. Vlastní kmitání nakonec ustane po vyčerpání energie z baterií.

Zdroj obrázku Half Boiled Mechanical Engineers

Napsat komentář