Nefritový pohřební oděv

Nefritový pohřební oděv čínského císaře Ťing-ti tvoří asi 4000 nefritových destiček sešitých 1,5 kg vážící zlatou nití.

Ťing-ti (188-141 př.n.l.), vlastním jménem Liou Čchi, byl šestým císařem z dynastie Chan (206 př. n.l. – 220 n.l.), která je považována za vrcholné období starověké Číny – právě v této době se císařům podařilo konsolidovat moc nad ohromnými územími a postavit většinu Velké čínské zdi. Liou Čchi nastoupil na trůn roku 157 př.n.l. Jeho vláda pokračovala v umírněné hospodářské politice, udržovala nízké daně a podporovala ekonomický rozvoj. Snahy o omezení moci lenních knížat vyprovokovaly jejich vzpouru a následné posílení centrální moci. Císařova hrobka se nachází poblíž historického hlavního města Číny Si-anu v provincii Šen-si. V době svého vrcholu to bylo jedno z největších měst starověku s více než milionem obyvatel.

Typickým znakem moci byl pro dynastii Chan nefrit. Nefritu bývaly připisovány léčivé účinky a byl významnou složkou receptu na nesmrtelnost – nefritový oděv měl císaři Ťing-tiovi (tedy jeho duši) umožnit stát se po smrti nesmrtelným. Staří Číňané též z nefritu vyráběli číše, ze kterých pili, protože věřili v jeho očistnou sílu. Oblíbené byly i nejrůznější druhy šperků a amuletů, kterým se přikládaly léčivé účinky, např. detoxikace organizmu, léčení zánětů ledvin i močových cest. V duševní oblasti se věřilo, že nositel nefritu nabude duševního klidu a vyrovnanosti, získá klidný a nerušený spánek, uleví se mu od bolesti hlavy, tlumí agresivitu a pomáhá utišit žal.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons a Flickr

Napsat komentář