Kterak Napoleon Bonaparte prohrál bitvu proti králíčkům (1807)

Kterak Napoleon Bonaparte prohrál bitvu proti králíčkům! Ve škole nás učí, že největší Napoleonova prohra byla ta u Waterloo, již se však nezmiňují, jak utekl před armádou ušáků!

Byl zrovna červenec 1807 a Napoleon podepsal Tylžský mír mezi Francií a Carským Ruskem a Francií a Pruskem. Na rozptýlení nechal uspořádat hon na králíky, k jehož uspořádání poprosil Alexandreho Berthiera. Alexandre Berthier shromáždil zhruba 3 000 králíčkům a na slavnost pozval vojenské špičky, desítky klecí umístil na druhý konec zatravněné louky u lesa, aby se v něm ušáci mohli ukrýt. Když se Napoleon obklopil dostatkem nosičů a nabíječů pušek, byly klece otevřeny a hon začal, ale ne takový, jaký se očekával!

Zlotřilí chlupáčové, místo aby se běželi ukrýt do lesa, vyřítili se přímo na Napoleona a jeho společnost! Stovky a stovky chlupatých kuliček se valily přímo na Napoleona a všichni propukli v smích, který ale netrval dlouho. Prapory, pluky a divize ušatých válečníků obklíčily skupinku rychleji, než revolucionáři obsadili Bastilu a smích rázem utichl. Králíci se začali všem plést pod nohy a dokonce po nich lézt. Napoleon zkoušel známé “kšá!” Ovšem chlupatí berserkeři se nenechali odehnat. Po chvíli marného boje Napoleonovi strážci zkoušeli králíky odehnat tyčemi, ovšem to je již měl Napoleon na vestě a boj byl marný. Podkoní práskali králíkům nad hlavami bičem, aby v nich vzbudili strach, ovšem vše bylo marné, krvelačná klubíčka roztomilosti útočila stále dál. Boj byl marný, Napoleon utekl do vozu, ve kterém se zavřel. Králičí vojevůdci však rozkázali svým legiím rozdělit se vedví a obklíčit Napoleonův kočár! Obrana byla marná, králíci se vrhli za zpěvu písně Králíci od Maxim Turbulenc na kočár a již několik jich proklouzlo do vozu, když Napoleon zatroubil k všeobecnému ústupu. Chlupáči slavili triumfální vítězství nad nejmocnějším mužem Evropy bujarými oslavami. Mrkvičkový džus tekl proudem a veselí trvalo kolik dní!

Zahanbující Napoleonovu porážku zavinil Berthier nevědomky. Místo toho, aby pochytal divoké zajíce, kteří mají přirozený instinkt utéct a schovat se, vybral z okolních farem králíčky, kteří byli zvyklí na lidskou přítomnost. Po vypuštění tedy místo útěku do bezpečí, běželi se s Napoleonem a jeho partou pomazlit. Neviděli totiž v Napoleonovi lovce, ale člověka, který jim nese jídlo. Napoleon pro ně vypadal jako chodící hlávka salátu.

Zdroj obrázku Pixabay

Napsat komentář