Masožravé včelky

Včely si většinou představujeme jen jako milé pracovité tvorečky, honící se za pylem a vytvářející sladký med. Byla by to i pravda, ale existuje druh včel, který láká vůně hnijícího masa.

Podle výzkumu se vyvinuly pouze tři druhy včel, které jedí pouze maso, i když jiné druhy, které shánějí pyl a nektar, mohou pozřít mrtvoly zvířat, když jsou přístupné. Důvodem má být intenzivní rivalita v boji o nektar, kdy se některé včelky uzpůsobily jiné potravě. Řadí se k rodu Trigona, který čítá přibližně 32 druhů včel bez žihadla, obývá tropické oblasti jižní Ameriky. Masožravé druhy se vyvinul tak, aby měl další kusadla a unikátní střeva ku zpracovávání a trávení masa. Američtí vědci se vydali do Kostariky, kde studovali chování včel supích. Zavěšovali syrové kuřecí maso na stromy (aby je uchránili před mravenci) a sledovali co se bude dít. Podobně jako normální včelky přenášejí ve vacích na nohách pyl, přenášely tyto včely kousky masa. Podle výzkumníků také opylovači upřednostňovali čerstvé maso, které se právě začínalo kazit, a vyhýbali se zcela shnilému masu.

Další výzkum prokázal, že střevní mikrobiom včely supí zahrnuje kyselomilné bakterie srovnatelné s těmi, které se vyskytují u supů a hyen. Lactobacillus, typ bakterie nacházející se ve střevech supích včel, se také nachází ve fermentovaných potravinách, jako je zákvas, a Carnobacterium, další typ bakterií nalezených ve střevech supích včel, je spojen se zpracováním masa. Bakterie prý chrání opylovače před patogeny, které se nacházejí v hnijícím mase. Zajímavostí je i fakt, že masožravé včely supí i nadále vytvářejí jedlý med, byť se mi nepodařilo nikde najít, jakou má chuť.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář