Maskovaní malí kulíci

Mláďata Kulíka zlatého již při vylíhnutí disponují důmyslnou kamufláží!

Kulík zlatý si totiž staví hnízda na zemi, kde sameček vyhloubí do půdy několik důlků, přičemž samička si jeden z důlků vybere, vystele ho a snese do něj tři vajíčka. Kvůli tomu, že se hnízda nacházejí na zemi, je zde i velká šance, že vajíčka objeví pozemní predátoři, je tedy důležité, na sebe co nejméně upozorňovat. Kulíci hnízdí ve větším počtu a samečci mají nejčastěji za úkol ochranu hnízda. Někteří samečci tedy nad hnízdy krouží a vyhledávají predátory, pokud některého zahlédnou, zavolají na ostatní a ti, pokud se nacházejí na zemi, se stanou nehybnými a splynou s okolím, v tom jim pomáhá právě důmyslné maskování.

Kulík zlatý se nejčastěji rozmnožuje v bahništích a arktických tundrách severní Evropy, Pobaltí, Islandu a Sibiře.

Zdroj obrázku Flickr

Napsat komentář