Ledový prst smrti

“Ledový prst smrti” je zvláštní jev k němuž dochází, když se led ze slané vody začne propadat do vody teplejší a méně slané. Cestou zabíjí vše živé co se mu připlete do cesty.

Brinicle je dolů rostoucí dutá trubice ledu obklopující oblak klesající solanky, která se tvoří pod vyvíjejícím se mořským ledem. Jsou známy sice již od 60. let 20. století, ale jen zřídkakdy se je podaří zachytit v reálném čase. Tento jev se totiž vyskytuje pouze v polárních oblastech a navíc za zcela specifických podmínek. Led na hladině oceánů se totiž skládá ze dvou prvků, čímž se odlišuje od zmrzlé sladké vody. Krystaly ledu jsou relativně čisté, protože voda během procesu mrznutí vyloučí většinu soli. Zbývající slaná voda zůstává díky snížené teplotě mrznutí tekutá a vytváří v porézním ledovém bloku vysoce slané solné kanálky. Když tento mořský led praskne, vznikne solanka, která vypouští slanou vodu do otevřených oceánů. Protože je solanka těžší než okolní voda, klesá na dno oceánu a zároveň zmrazuje sladší vodu s níž přijde do styku. Tento proces umožňuje solance růst směrem dolů a ledová síť pak často likviduje různé živočichy žijící na dně – včetně mořských ježků a hvězdic.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons, Pixabay a Flickr

Neobvyklý jev poprvé natočili kameramani Hugh Miller a Doug Anderson

Napsat komentář