Konžský velvyslanec v Holandsku (1643)

Portrét Dona Miguela de Castro, který v roce 1643 zastupoval konžské království u guvernéra nizozemské Brazílie, autorem Jasper Becx.

Ačkoli Brazílii od počátku 16. století kolonizovali Portugalci, v letech 1630 až 1654 se část brazilských provincií nacházela pod nizozemskou okupací. Kongo patřilo ke spojencům Nizozemska – jeho vládci zvaní manikongové navázali kontakty v Amsterodamu už v roce 1609. Na počátku 20. let 17. století pozvali Holanďany, aby se zmocnili portugalské koloniální základny Luanda (nynější hlavní město Angoly). Tehdy to ještě nevyšlo, Nizozemci ovládli Luandu s podporou Konga až v roce 1641. Kongo také jako nejmocnější stát v oblasti udržovalo diplomatické vztahy s Olindou, jež byla hlavním městem nizozemského panství v Brazílii.
Don Miguel de Castro, bratranec hraběte ze Sonho, který byl vyslán jako vyslanec do Nizozemské republiky, aby požádal nizozemského místodržícího o zprostředkování jednání ve sporu, který měl hrabě s konžským králem Garcíou II. Nizozemská západoindická společnost dobyla Loango-Angolu v roce 1641 od Portugalců, a spoléhali se na pomoc hraběte ze Sonho.

Don Miguel de Castro cestoval s několika služebníky do Nizozemské republiky přes holandskou Brazílii, kde je přijal guvernér Johan Maurits van Nassau-Siegen. Dne 19. června 1643 dorazil de Castro do Flushingu, kde jej přijali tři ředitelé Zélandské komory holandské Západoindické společnosti a kteří mu poskytli ubytování v Middelburgu. Nakonec byl 2. července 1643 přeplaven jachtou do Haagu, kde měl audienci u místodržitele Frederika Hendrika Oranžského (1584-1647). Během jeho dvoutýdenního pobytu v Middelburgu si zmínění ředitelé objednali od Jaspera Becxe šest obrazů, které obsahovaly dva portréty Dona Miguela de Castra, jeden portrét každého z jeho sluhů, obraz “v portugalském oděvu” a obraz v “konžských šatech”. Don Miguel de Castro požádal, aby jeden z portrétů vzal s sebou zpět do Afriky. Obrazy byly zaplaceny v květnu 1645. Poté, co John Maurice rezignoval na své guvernérství v Brazílii počátkem roku 1644, navštívil v říjnu Middelburg, aby urovnal své záležitosti s Zélandskou komorou holandské Západoindické společnosti. Při této příležitosti dostal portrét Dona Miguela de Castra a portrét dvou jeho sluhů.
Možná vás to překvapí, ale v předkoloniální éře byli afričtí hodnostáři v Evropě vnímáni stejně jako diplomaté z jakékoliv monarchie starého kontinentu. Hostitelé jim platili veškeré výdaje a chovali se k urozeným návštěvníkům s náležitou úctou.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář