Housenky schopné požírat plast

V podstatě náhodou se přišlo na to, že housenky zavíječe voskového (Galleria mellonella) jsou schopny požírat polyethylen a možná i některé jiné plasty. Produkují při tom alkohol ethylenglykol. Housenky likvidují tento plast podstatně rychleji, než všechny dosud zjištěné organismy (většinou různé bakterie). Pokusy ukázaly, že 100 jedinců je schopno výrazně “prožrat” jeden igelitový sáček v řádu hodin. Na trávení plastů se podílí chemikálie obsažené v trávicím traktu housenky, nikoliv bakteriální mikroflóra.
Nutno podotknout, že byť by housenky zavíječe mohly za nás odstranit plastový odpad, tak na statisíce tun odpadu ročně by jich byly potřeba miliardy. Navíc zavlečení zvířat mimo areál dosavadního výskytu vytváří ještě větší problém. Nemluvě o tom, že včelaři považují zavíječe za škůdce ničící úly. Vědci tak nechtějí využít housenky přímo, ale důkladně zkoumají chemické procesy, které trávení plastu doprovází, a následně by je využili bez těchto malých tvorečků.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář