Knihy na řetězech

Připoutání knih na řetěz byl nejrozšířenější a nejvíce efektivní bezpečnostní systém používaný v evropských knihovnách od středověku do 18. století. Tímto způsobem uložení knih se zabránilo krádežím materiálů z knihovny. Vzhledem k nákladnosti se takto chránily především nejvzácnější knihy v kolekci.

Liber catenatus (knihy na řetězech) najdeme především na hradě v anglickém Herefordu, kde se dochovaly knihy se všemi neporušenými řetězy, tyčemi a zámky. Knihovna je umístěna nad mariánskou kaplí s okny do kostela a obsahuje asi 1500 knih na řetězech, jehož délka umožňuje vzít knihu z police a položit ji na čtecí pult. Velmi zajímavá je rovněž řetězová knihovna kostela sv. Valpurgy v nizozemském Zutphenu. Knihy jsou zde uloženy na čtecích pultech, jeden konec řetězu je připojen k zadním deskám knihy a druhý k železné tyči vedoucí podél vrchní strany pultu. Na budově a interiérech knihovny se od 16. století téměř nic nezměnilo, větší část původní sbírky knih je stále na místě a také se zde dochovaly původní řetězy, tyče i nábytek.

V českých a moravských fondech se svazky se zachovanými řetězy vyskytují jen ojediněle. Knihy na řetězech se dochovaly v jáchymovské latinské škole, ve svatojakubské knihovně v Brně a jedna kniha na řetězu je součástí kadaňské františkánské knihovny, jeden exemplář knihy na řetězu se nachází také v Pražské majorátní knihovně hrabat z Nostic. Zřejmě nejvíce knih na řetězu se dochovalo v knihovně františkánského kláštera v Chebu. Konkrétně se zde nachází 294 svazků, z toho 185 inkunábulí, 107 starých tisků a dva rukopisy.

Řetězy z 15. století jsou tvořeny čtyřmi až šesti protáhlými hranatými články. Na tisku z roku 1507 je řetěz již méně robustní a je sestaven ze šesti tordovaných (šroubovitě stáčených) článků. Vazba tisku z roku 1530 je opatřena lehčím typem řetězu se šesti články, každý článek řetězu je spleten ze dvou drátů a dole přechází v očko, do něhož je napojen předešlý článek.

Zdroj obrázku Flickr

Napsat komentář