Kellogg’s Asthma Cigarettes (30. léta)

Společnost Kellogg’s založili v roce 1906 bratři Dr. John Harvey a Will Keith Kellogg. Dnes vyrábí především cereálie a műsli. Zajímavé je, že před válkou vyráběli i zmíněné cigarety pro astmatiky. Patrně se vyráběly z příměsi marihuany a homeopaticky ředěného extraktu z durmanu (Stramonium).

Astma bylo rozpoznáno již ve starověkém Egyptě a bylo léčeno pitím vonné směsi známé jako kyphi. Jako specifický problém s dýcháním bylo oficiálně pojmenováno Hippokratem přibližně v roce 450 př. Kr., a to řeckým slovem pro supění nebo zrychlený dech, které tvoří základ moderního názvu. V roce 200 př. Kr. se mělo za to, že alespoň částečně souvisí s emocemi. Později řecký filosof Galén zmiňuje astma v několika svých textech.

V roce 1873 se jedna z prvních prací moderního lékařství pokusila vysvětlit patofyziologii nemoci, zatímco práce z roku 1872 došla k závěru, že astma lze léčit vtíráním chloroformové tekuté masti do hrudi. Léčba v roce 1880 zahrnovala použití nitrožilních dávek léku zvaného pilokarpin. V roce 1886 přišel F.H. Bosworth s teorií souvislosti mezi astmatem a sennou rýmou. Epinefrin jako prostředek léčby astmatu byl poprvé zmíněn v roce 1905. Orálně podávané kortikosteroidy se k léčbě astmatu začaly používat v 50. letech 20. století, zatímco inhalované kortikosteroidy a selektivní krátkodobě působící agonisté beta receptorů se začaly šířeji používat v 60. letech 20. století.

Během 30. až 50. let 20. století bylo astma známo jako jedna ze sedmi klasických psychosomatických nemocí. Za jeho původce byly označovány psychologické příčiny a léčba byla často založena na psychoanalýze a dalších postupech léčby prostřednictvím rozhovoru. Jelikož psychoanalytikové interpretovali astmatické sípání jako potlačovaný pláč dítěte hledajícího matku, pro osoby s astmatem považovali za obzvláště důležitou léčbu deprese.

Zdroj obrázku Pixabay

https://i.pinimg.com/originals/af/c0/0a/afc00a4212263b754aa495dfd27317bb.jpg

Napsat komentář