Vánoční kozel – znepokojivá pohanská tradice z Finska

Tradiční finský nositel dárků Joulupukki, se skládá ze dvou slov: joulu + pukki. První z nich je finským označením pro Vánoce, zatímco pukki znamená kozel. Tradice joulupukkiho ve Finsku existovala již před příchodem křesťanství, ale její podoba byla od dnešních obyčejů diametrálně odlišná. V období kolem nejdelší noci v roce, při oslavách svátku Jule, se muži odívali do kožešin, tvář skrývali za maskami z březové kůry a hlavy jim zdobily rohy z drobných větviček. Takto přestrojení opravdu připomínali kozly, kteří jsou spojování s bohem Thórem. Ten jezdil na voze taženém dvěma kouzelnými kozly – Tanngnjóst (skřípějící zuby) a Tanngrisni (cenící zuby). Nutno podotknout, že finští muži v kozlích kostýmech, nuuttipukki, představovali zlé duchy. Putovali po okolních statcích, požadovali dary a něco dobrého na uvítanou (nejlépe v podobě alkoholu) a děti místo nošení dárků spíše strašili.

Z joulupukkiho se stal nositel dárků pro hodné děti až pod vlivem legendy o svatém Mikuláši, který působil ve 4. století jako biskup v jihozápadním Turecku. Finové se s ním poprvé seznámili až ve 12. století, ale tehdy jej jmenovali především ochráncem ptáků a lesa (tedy takový náš Krakonoš). Sladkosti začal dětem rozdělovat v den svých jmenin (6. prosince) nejprve v Nizozemsku (jako Sinterklaas), odkud se zvyk spolu s kolonisty rozšířil do Spojených států (do Nového Amsterdamu, dnešního New Yorku). Teprve v 19. století se začala rodit tradice Santa Clause, která se opět vrátila do Evropy a inspirovala mnohé další národy.

Paradoxem je, že autorství vizuální podoby Santa Clause má na svědomí americký ilustrátor Haddon Hubbard “Sunny” Sundblom (1899-1976), jehož otec pocházel z Finska a matka ze Švédska, a tak nelze vyloučit, že při vzniku vizuální podoby Santa Clause mohla svou roli sehrát i inspirace severskou tradicí. Avšak již před rokem 1931, kdy Coca-Cola začala používat Santa Clause v reklamě, byl tento vzhled považován za standardní a zpopularizovala jej zřejmě reklamní kampaň na nápoje společnosti White Rock, která jej takto začala znázorňovat od roku 1915.

Zdroj obrázku Snappygoat a Wikipedia

http://www.artnet.com/WebServices/images/ll00147lldMRYGFgbNECfDrCWvaHBOcZ8SC/john-bauer-the-christmas-goat.jpg https://i.pinimg.com/736x/c8/08/37/c808378d717ab7e5670f59520bdcf0c0.jpg

Napsat komentář