Ingvar Světoběžník vedl neúspěšnou výpravu do Persie

Yngvarr víðförli – Ingvar Světoběžník, který vedl neúspěšnou výpravu do Persie v letech 1036-1042.

Vikinský válečník Ingvar se narodil někdy v letech 1010 až 1016 a jeho přízvisko by se dalo přeložit jako “cestovatel do vzdálených zemí”. Jeho život nezmiňují prakticky žádné písemné zdroje, krom runových kamenů nalezených ve Švédsku. Zde bylo nalezeno 26 runových kamenů, z toho 24 u jezera Mälaren v Upplandské oblasti, přičemž patřily válečníkům, které vedl Ingvar až ke kaspickému moři. Prošli zemí Povolžských Bulharů a Chazarů, doputovali až do země saracénů, zvané Serkland (obecněji území muslimského chalífátu na východě). Údajně bojovali spolu s dalšími, zhruba tisíci Vikingy v bitvě u Sasireti. Dle dobových zápisků se zde tehdy nacházelo zhruba 3000 seveřanů, kteří se vylodili na břehu řeky Rioni, ústící do Černého moře. Bojovali v žoldu gruzínského krále Bagrata IV. (1018-1072), který se dostal do sporu s bývalým generálem Liparitem, podporovaným Byzancí. Bagratovo vojsko bylo u této vesnice na východě země poraženo, mnoho seveřanů padlo nebo bylo zajato a později propuštěno. Dle zápisu na runovém kameni, který patřil Ingvarově bratru, se do Serklandu vydali kvůli zlatu.

Ingvarův původ je zastřen tajemstvím, ale zdá se, že byl významným mužem s velmi úzkými vazbami na švédské krále. Dle některých teorií byl synem Emunda (Emund den gamle), který vládl v letech 1050-1060. Případně synem krále Önundr Óláfssona, který zemřel v roce 1060. Obecně se dá říct, že Ingvar byl ve Švédsku velmi oblíbenou postavou a mohl se sám stát králem. V roce 1030 prý Ingvar navštívil arménské hlavní město Ani, na samém východě dnešního Turecka. Zemřel údajně někdy v roce 1041 v Serklandu, tedy ještě před bitvou u Sasireti. Informace jsou ale dost chaotické. Jisté je, že z jeho výpravy na Východ se, dle runových kamenů, do Švédska navrátila pouze jediná loď.

Nutno zmínit, že Ingvar nebyl jediným Vikingem, který proslul výpravami do vzdálených zemí. Nor Thorer zvaný Pes, doplul až do Bílého moře – území bohatého na kožešinovou a mořskou zvěř. Thorer vyrazil z dnešního Archangelska přes Ladogu a Byzanc doplul až do Jeruzaléma. Švéd Ormiga navštívil Byzanc, Jeruzalém, Island a Serkland.

Zdroj obrázku Pixabay, Swords Today a Wikimedia Commons

Napsat komentář