Incké kamené bloky

Inkové převzali specifický styl architektury od kultury Tiwanaku z dnešní Bolívie. Mezi její typické prvky patří kvádrové zdivo, tedy opracované kameny bez malty či jiného pojiva. Kamenné bloky jsou na sebe tak přesně naskládané, že mezi ně není možné vložit čepel nože. Jak Inkové řezali a tvarovali kámen (nejčastěji žulu), není přesně známo, byť to jde s relativně jednoduchými nástroji a malým úsilím. Je pravděpodobné, že k tomu používali kamenné nástroje (diorit jako starověcí Egypťané), možná také měděné a bronzové. V současnosti existují různé teorie o tom, jak Inkové obráběli kameny:

1.teorie: Inkové znali metodu štěpení kamene pomocí dřevěných klínů umístěných v jeho trhlinách. Potom následovalo namáčení, dokud expandující dřevo nerozdělilo kámen. Tento způsob objevilo mnoho starověkých kultur.

2.teorie: Inkové uměli do skály vrtat pomocí jednoduchých nástrojů, jimiž byly různé paličky atd. Vytvořili systém děr, díky čemuž se dal kámen lehko rozbít. Odpůrci této teorie avšak tvrdí, že tento způsob se sem dostal až po příchodu conquistadorů.

3.teorie: Inkové uměli pomocí vápence a různých příměsí prachů kamenů namíchat starověký beton, který se následně lil do přesně ušitých pytlů. Pytle šily na místě podle dané potřeby a tvaru. Tvar jednotlivých bloků se udržoval pomocí bednění. Po vyzrání betonu se jednoduše látka odřízla a zůstala jen ve spárách kde přiléhala k jinému bloku, zbylá se opětovně využila a proces se opakoval. Tato teorie je podporována tvarem kamenů. Jejich kamenné vypouklé pohledové strany jsou rovné jen tam kde bylo bednění a výčnělky na bloku značí kde se pytel plnil.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář