Projekt bullpup pušky EZ-B

Na konci šedesátých a v sedmdesátých letech se ve světe začalo experimentovat a i užívat zbraní s konstrukčním řešením bullpup (nabíjecí mechanismus ze zásobníkem umístěn za spouští) a samozřejmě ani v Československu nemohli zůstat stranou.

Výzkumně-vývojový ústav Brno (Prototypa) zahájil v roce 1975 konstrukční studii s úpravou samopalu vzor 58 (vz.58) do nové útočné pušky typu bullpup. Projekt EZ-B navrhl Doc. Ing. Miloslav Fišer a při své práci zachoval mnoho dílů z původní zbraně. Munice, zásobníky a mnoho dalších dílů zůstalo stejných. Beze změn byla hlaveň s plynovým násadcem, závěr, bicí mechanizmus a pažbička. Tu jen posunul na místo podpažbí. Částečně je upraveno pouzdro zbraně a spoušťové ústrojí. Nově byla vyrobena ramenní opěrka a podpažbí. Došlo k změně úsťové brzdy a výměně mířidel za vyšší (dáno bullpup konstrukcí) a počítalo se s montáží optického zaměřovače typu single point. Rozdíl byl především ve váze, která narostla na 3,58 kg a ve změně délky, která klesla na 672 mm při zachování délky hlavně 388 mm (o 2 mm méně nežli u vz.58). Celkem byly vyrobeny dva kusy. Jednalo se o ověřovací vzorek systému bullpup, který byl následně porovnáván se standardní zbraní z níž vycházel. Odborníci tehdy testovali zejména přesnost střelby jednotlivými ranami i dávkou, zpětný ráz a zdvih ústí hlavně. Podle výsledku při střelbě jednotlivými ranami byly obě zbraně na stejné úrovni, ale při dávce byl bullpup typ o mnoho lepší v přesnosti zásahu i rozptylu. Puška měla býti užívána paradesantními a průzkumnými družstvy. K sériové výrobě ale nikdy nedošlo. Zdroje uvádí mnoho různých verzí o tom proč, nejčastěji se ale přiklání k těmto. Zbraň byla mnohem dražší na výrobu oproti klasické vz.58 při zachování stejných střeleckých vlastností a tak se vyhodnotila za nevýhodnou pro ČSLA. Dále zde byla nepopiratelná regulace našeho vývoje a zbrojního průmyslu SSSR. V roce 1976 byly další práce na projektu EZ-B zastaveny.

Technická data:
ráže 7,62 mm
délka 672 mm
šířka 57 mm
délka hlavně 390 mm
hmotnost bez nábojů 3,58 kg
kadence 800 ran / min

Zdroj obrázku Behance

Napsat komentář