Hotentot s britskou puškou

Hotentot pózující s britskou puškou Martini–Henry (zde patrně dělostřeleckou karabinou). Na konci 19. století probíhala v Jižní Africe Búrská válka (1880-1902) a je velice pravděpodobné, že tento malý muž bojoval na straně Búrů a zbraň ukořistil právě Britům.

Oficiálně se jedná o příslušníka kmene Khoikhoiů, kteří byli kvůli nesrozumitelnému, mlaskavému jazyku, Holanďany nazýváni Hotentoty (dnes jde o hanlivé označení). Výrazně pomohli raným obyvatelům kolonie u Table Bay pronikat dále do vnitrozemí. Byli rovněž dobří bojovníci a během jejich střetu s výpravou Vasco de Gamy v roce 1510, byla pobita celá šedesátičlenná skupina včetně portugalského vicekrále Indie Francisco d´Almeidy. V 16. století, před příchodem Holanďanů jich bylo na území dnešní Jihoafrické republiky zhruba 100 000. Jejich populaci zdecimovali Evropané jak vojensky, tak především epidemií neštovic. Tehdy přišla o život zhruba polovina celé populace. Augustin de Beaulieu Hotentoty popsal v roce 1620 popsal jako nejubožejší divochy, které dosud viděl. Nevědí nic o setí nebo výbavě pro orbu a kultivaci půdy. John Jourdain v roce 1608 vyslovil tezi, že může jít o kanibaly, jelikož by mohli jíst lidské maso a neměli by vůči tomu žádné zábrany. Došel tak k názoru, že svět nebude mít užitek z těchto barbarských lidí. V dnešní době se počet Khoikhoiů odhaduje na přibližně 300 000.

Zdroj obrázku ArtBlart

Napsat komentář