Brož ve tvaru kobylky

Viktoriánská pozlacená stříbrná brož ve tvaru kobylky, vyrobená kolem roku 1880 ve Filadelfii v Pensylvánii.

Kobylky a sarančata jsou poměrně blízce příbuzné a vizuálně velmi podobné skupiny hmyzu. V historii lidstva hrála saranče velmi významnou roli, kterému se z hlediska hmotných škod neblíží asi žádný jiný živočich. Právě jejich nájezdy neopominutelné po celý průběh kulturních dějin, ostatně až podnes. Škody způsobené mračny sarančat zasáhly rozmanité oblasti, nejvíce působily na Předním Východě a ve střední a jižní Evropě. Je zřejmé, že člověka jímala hrůza nad představou zvířete, které se vynoří najednou v ohromných masách, schopných pokrýt povrch země. Hejna sarančí, která táhnou a opět přistávají, často ničící vše zelené kamkoli sednou, samozřejmě včetně úrody, se poměrně snadno stala symbolem zániku a zmaru, či obecně rány osudu či kosmického nesouladu. Vedle nesporného zmaru jako výsledku nájezdu sarančat je však nutné zmínit, že sarančata, grilovaná, pečená, uzená, vařená v oleji či vodě, poměrně často sloužila jako snadno dostupná potravina, popisovaná v průběhu dějin od německého Frankfurtu po jižní Afriku.

Kobylka se oproti tomu dočkal i pozitivních výkladů. Z nich je možné jmenovat kobylku jako symbol štěstí v Číně, spojený s plodností. Podobné role se pak dočkala v Anglii, kde je jedním ze symbolů londýnské burzy, ovšem poměrně nového původu. Zlatá kobylka londýnské burzy pochází původně z klenotu znaku jejího zakladatele Thomase Greshama, původně dle pověsti chlapce nalezeného v polích díky cvrkotu kobylek. Tento význam koresponduje s víceméně pozitivním vnímáním cvrčků. Další, spíše již minoritní symbolické výklady sarančat a kobylek je dávají do souvislosti s duší – snad vzhledem k jejich svlékání a proměně.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář