Bramborový paradox

Bramborový paradox je matematický výpočet, který má poněkud nelogický výsledek. Příklad zní takto: “Máte 100 kg brambor, které obsahují 99 % vody. Poté je necháte oschnout, aby obsahovaly 98 % vody. Jaká je jejich aktuální hmotnost?” Překvapivá odpověď je 50 kg.

Zde je řešení: Pokud jsou brambory složeny z 99 % vody, suchá hmota tvoří 1 %. To znamená, že 100 kg brambor obsahuje 1 kg suché hmoty, která zůstává nezměněna, protože se odpařuje pouze voda. Pokud chceme snížit podíl vody na 98 %, musí pevná hmota tvořit 2 % celkové hmotnosti brambor. Tento požadovaný poměr 2:98 odpovídá poměru 1:49. Protože pevná hmota stále váží 1 kg, musíme snížit hmotnost vody na 49 kg. Výsledným paradoxem tedy je, že malá změna procenta vody vede k masivní změně celkové hmotnosti.

Tuto úvahu zveřejnil matematik David J. Darling v Univerzální knize matematiky. Skutečné hmotnostní poměry jsou však poněkud odlišné. Surové brambory s dužinou a slupkou obsahují přibližně 80 % vody a po šesti měsících skladování ztrácejí mezi 6 a 15 % své původní hmotnosti, tedy odpařením 7,2 až 18 % původního obsahu vody. Tento paradox lze formulovat také pomocí vodních melounů, které obsahují alespoň 91,45 % vody. Tykev vosková má dokonce 96,10 procent, neoloupaná okurka 95,23 a oloupaná 96,73 %.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons a PickPik

Vizualizace ukazuje čtverce, kde modré čtverce reprezentují kilogramy vody a oranžové čtverce reprezentují kilogramy pevné hmoty brambor. Vlevo, před odpařením: 1 kg pevné hmoty, 99 kg vody (99 % vody). Uprostřed: 1 kg pevné hmoty, 49 kg vody (98 % vody).

Napsat komentář