Bezocasé kočky z ostrova Man

Kdysi se objevila u jedné kočky na ostrově Man poblíž Anglie díky spontánní mutací bezocasost. Na ostrově nebyl velký počet koček, tím pádem zde byla omezená genetická rozmanitost. Jak se kočky křížily mezi sebou, začala bezocasost objevovat častěji. Nakonec se na ostrově Man stala běžnou. První zmínky o plemeni Manx pocházejí již roku 1820 a postupem času se stalo jedním ze symbolů ostrovního národa i jeho kultury. Dříve ji bylo možné dokonce nalézt vyobrazenou například na zdejších mincích. Místní legenda praví, že o ocas Manskou kočku připravil Noe, když jí ho přibouchl do dveří Archy v momentě, kdy začalo pršet. Jiné příběhy vysvětlují bezocasost a hopkání koček tím, že se jedná o křížence kočky a králíka. Někteří lidé dokonce tvrdí, že byl ocas místním kočkám často přejížděn různými dopravními prostředky (hlavně motocykly) důsledkem čehož o ně nakonec přišly. Historka nejspíš vychází toho, že jsou na ostrově velmi populární motocyklové závody.

Manx má tělo pevné a zakulacené, přední končetiny jsou výrazně menší než zadní, díky čemuž dokáže hopkat podobně jako králík. U plemene Manx existuje více variant. První je typická Manská kočka úplně bez ocasu a je označovaná jako “rumpy”. Druhá varianta “stumpy” se vyznačuje velmi krátkým pahýlovitým ocasem, nejčastěji stočeným, zatímco u “longy” narůstá středně dlouhý ocas. Ve výjimečných případech se někdy rodí i koťata s normálně dlouhým ocasem. Plemeno je zajímavé rovněž svou inteligencí a oblibou lidské společnosti, kterou si i vynucuje. O pozornost si ve většině případů říká vrněním než mňoukáním. V cizině jsou ceněny právě díky loveckým schopnostem, kdy dokáží chytit i dospělé krysy.

Zdroj obrázku PICRYL a Wikimedia Commons

Napsat komentář