Azbestové cigarety

Společnost KENT přišla v roce 1952 s cigaretovým filtrem z Azbestu, pro ochranu zdraví kuřáků…

Azbest (někdy též osinek) je komerční název pro minerály ze skupiny silikátů, které se v přírodě nacházejí jako serpentiny a amfiboly. Používání azbestu se rozšířilo v druhé polovině 19. století, kdy se azbestová vlákna začala používat jako surovina nebo příměs výrobků z různých oborů průmyslu. Pro člověka je azbest prokazatelně silný karcinogen. Ke kontaminaci lidského organismu dochází vdechnutím. Mikrovlákna mohou proniknout dýchacími cestami až do plic či dokonce do plicních sklípků, kde pak dráždí měkkou tkáň. Dlouhodobá přítomnost vláken v lidském organismu může vyvolat nádorové bujení čili rakovinu. Negativní vliv azbestu na lidské zdraví je znám už dlouhou dobu. Poprvé v historii byl kvůli poškození zdraví tímto materiálem právní nárok na kompenzaci uznán v roce 1926 továrnímu dělníkovi v USA. Výroba a používání azbestu jsou v současnosti ve většině zemí silně regulovány či dokonce zakázány.

Zdroj obrázku Flickr a Hippopx

Napsat komentář