Bramah lock (1784)

Bezpečné zámky, aneb předchůdci moderních trezorových zámků. Zde na fotografii “Bramah lock”, který vyrobil roku 1784 angličan Joseph Bramah. Aby mohl zámek tak složité konstrukce vůbec vyrábět, musel vymyslet a zkonstruovat několik obráběcích strojů, díky tomu je navíc považován i za zakladatele strojírenského průmyslu. Bramah vystavil zámek ve výloze svého obchodu, s nápisem nabízejícím vysokou odměnu každému, kdo jej otevře.

Za zakladatele bezpečných zámků se dá ale označit jiný angličan – Robert Barron (1736-1794), který si o šest let dříve nechal patentovat zámek pracující na dvojčinném principu stavítek se závorovým zubem a závory s jednoduchým labyrintem, jejíž zářezy určovaly počet západů. Barronův princip později vylepšil Jeremiah Chubb (1790-1846), který v roce 1818 přidal stavítka s labyrintem, jak je známe dnes, a osadil je pružinou. Od roku 1819 dodával na trh svůj vylepšený zámek zvaný “detector lock”, který se vyznačoval tou vlastností, že po neúspěšném pokusu o jeho neoprávněné otevření bez originálního klíče, se díky důmyslnému mechanizmu zámek sám zasekl a tím upozornil svého majitele na tuto skutečnost. Zámek detektor prošel během několika let vylepšení, k nimž přispěl významnou měrou jeho bratr Charles, a začal se instalovat i do pokladen. Je dlouhou dobu považován za jeden z nepřekonatelných zámků své doby. Princip Chubova zámku postupem doby převzalo mnoho výrobců bezpečnostních zámků, a v různých podobách a variantách se vyrábí dodnes.

Zatímco se Barron a Chubb zabývali vývojem a zdokonalováním svých konstrukcí, v roce 1784 přišel Joseph Bramah (1748-1814) s vlastní konstrukcí bezpečného zámku. Zámek byl válcové konstrukce s axiálními “píchacími” stavítky. Klíč byl trubkové konstrukce se zářezy pro stavítka, z boku měl jednoduchý zub, který sloužil pouze k posunutí závory. Bramah si byl bezpečností svého vynálezu natolik jist, že vypsal odměnu 200 guineí, později 210 liber (současná hodnota cca 20 000 dolarů) tomu, kdo zámek otevře. Přes 60 let se toto nikomu nepovedlo. Až v roce 1851 otevření předvedl americký zámečník Alfred Charles Hobbs (1812-1891). Hobbs se s oblibou zabýval překonáváním zámků konkurence hlavně proto, aby prezentoval bezpečnost svých vlastních výrobků. Na výstavě v roce 1851 takto záměrně zdiskreditoval zámky firmy Bramah a Chubb. Bramahův zámek údajně překonal do dvaceti minut. Jeho vlastní vylepšení Bramahova zámku však překonal o pět let později další Američan Linus Yale. Bramahův zámek se také postupem doby dočkal různých variant. Kombinoval se například s Chubbovým systémem, kde plnil vstupní funkci, teprve potom bylo možné otočit klíčem a vystavit stavítka Chubbova systému do správné polohy. Bramahův systém se označuje za předchůdce takzvaných “píchacích zámků”, které později vyráběli výrobci trezorů jako Wertheim a další. Jeho princip dodnes využívají výrobci zámků jako je Fichet, Picard a další.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Joseph Bramah (1748-1814), inženýr a vynálezce. Bramah byl původně truhlář, později se začal věnovat výrobě zámků. V roce 1784 vyrobil první bezpečný zámek, který vystavil ve výloze svého obchodu, s nápisem nabízejícím odměnu 200 guinejí každému, kdo zámek otevře. Aby mohl zámek tak složité konstrukce vůbec vyrábět, musel vymyslet a zkonstruovat několik obráběcích strojů, díky tomu je navíc považován i za zakladatele strojírenského průmyslu. Z dalších jeho vynálezů je nejvýznamnější například hydraulický lis, nebo hoblovací stroj na dřevo.

Napsat komentář