Teslův vrtulník (1928)

Dne 3. ledna 1928 zveřejnil Nikola Tesla svůj poslední patent. Je registrován u patentového úřadu USA pod číslem US 1 655 114 a jedná se o nový způsob letecké dopravy a zařízení pro leteckou přepravu. Zdá se že řeší tradiční problém s délkou vzletové dráhy u konvenčních letounů. Zde tedy jeho stroj měl vzlétnout kolmo (jako helikoptéra) a dál se pohybovat již vodorovně.

V roce 1928 Nikola Tesla poškádlil světová média zprávou, že vynalezl nový typ letadla. Slavný vynálezce doslova prohlásil, že vynalezl “vrtulník-letadlo”, které mohlo vzlétnout a přistát vertikálně. Minimálně takto jej tehdy popsal pro The New York Times. Letadlo ale nebylo ve skutečnosti nikdy postaveno, což zachránilo sedmdesátiletého vědce od značných rozpaků – protože ve skutečnosti by jeho letadlo nikdy neletělo. Tesla byl jedním z nejplodnějších a nejnápaditějších vynálezců 20. století; jeho dílo zahrnuje střídavý proud, indukční motor a mnoho dalších konceptů, které zůstaly jen v teoretické rovině ještě desítky let po jeho smrti. Byl proslulý svým svěžím pohledem na dlouhotrvající problémy lidstva. Vynálezce si uvědomil, že hlavní nevýhodou letadla je potřeba dlouhé vzletové dráhy. “Použitelnost letounu jako dopravního prostředku je tím podstatně snížena a jeho komerční rozšíření je značně ztíženo v důsledku přirozené neschopnosti mechanismu pohotově stoupat a přistávat, což je nevyhnutelný důsledek skutečnosti, že požadovaná vztlaková síla může být vyrobena pouze více či méně rychlým translačním pohybem stroje,” napsal Tesla ve svém popisu patentu. Myšlenka to byla jistě dobrá, akorát že by to takto nikdy nefungovalo. Ačkoli aspekty konstrukce letadla jsou poměrně rozumné, konstrukce rotačního křídla je již méně působivou. Točivý moment je užitečně eliminován tím, že se zvedací rotory/vrtule otáčejí v opačných směrech, ale není jasné, jak by bylo letadlo řízeno ve vertikálním letu, a rotory jsou zjevně příliš malé na to, aby unesly stroj ve vertikální rovině. Takže pokud vaše vlastní vynálezy nejsou hned dokonalé, tak nezoufejte – dokonce i Nikola Tesla měl nápady, které se nikdy neujaly.

Zdroj obrázku Nikola Tesla a Flickr

Napsat komentář