Skleněná harmonika (1761)

Skleněná harmonika kterou vynalezl Benjamin Franklin.

Skleněná harmonika je historický hudební nástroj, kde zvuk vzniká třením navlhčených prstů o okraje točících se misek. Skleněné misky různého průměru od nejmenšího až po největší, upevněné na společné ose, se otáčejí. U původních nástrojů otáčení misek zajišťoval hráč vlastní silou pomocí šlapání na zvláštní poháněcí pedál. Tento hudební nástroj zkonstruoval v roce 1761 Benjamin Franklin, který v polovině 18. století sloužil jako delegát pro koloniální Ameriku a trávil spoustu času cestováním do Londýna a Paříže. V tomto období bylo pro amatérské hudebníky poměrně oblíbené a zábavné vystupovat se hrou na skleničky. Franklin navštívil jeden z těchto koncertů a byl fascinován krásou zvuku a téměř okamžitě se pustil do aplikace principů mokrých prstů na skle na vlastní hudební tvorbu. Pro skleněnou harmoniku komponoval mimo jiné Mozart, Beethoven, Tomášek, Rejcha, Strauss a další.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons a Flickr

Napsat komentář