Rypoš lysý

Rypoš lysý (Heterocephalus glaber) je hlodavec žijící ve východní Africe a jediný druh aktuálně klasifikovaný v rodu Heterocephalus. Je to jeden ze dvou známých druhů savců, kteří žijí eusociálním způsobem života (druhým je rypoš damarský). Mají složitou sociální strukturu, ve které pouze jedna samice (královna) a jeden až tři samci plodí potomstvo, zatímco ostatní členové kolonie jsou dělníci. Stejně jako některá včelstva, dělníci jsou rozděleni do různých kast namísto skupin. Někteří primárně hloubí chodby, zvětšujíce tak síť již hotových chodeb, někteří (vojáci) chrání skupinu před vnějšími predátory. Pravděpodobnou příčinou eusociálního chování rypošů je nedostatek přírodních zdrojů v jejich biotopu, který vytváří extrémní tlak na kooperaci při získávání potravy.

Rypoš lysý má řadu neobvyklých vlastností, je neobyčejně přizpůsoben nehostinnému prostředí podzemí – počítaje v to například absenci receptorů bolesti na kůži (necítí bolest), termoregulace a pomalý metabolismus takže je na svou velikost značně dlouhověký. Nebyla u něho také pozorována rakovina a ani nárůst úmrtnosti s věkem. Při nedostatku kyslíku dokáže jako jediný savec získávat energii spalováním fruktózy.

Zdroj obrázku Flickr

Napsat komentář