Rašplý jazyk mořského plže

Radula (rašplý jazyk) mořského plže z čeledi Turbinidae (donkovití).

Radula je anatomický orgán měkkýšů umístěný v ústní dutině a určený k příjmu, posouvání a prvotnímu rozmělnění potravy. Je srovnávána s jazykem obratlovců, i když plní i odlišné funkce. Na povrchu je vybavena jemně ozubenými chitinovými pásky, užívanými zpravidla ke škrábání nebo řezání potravy před tím, než vstoupí do jícnu. Radula se vyskytuje pouze u měkkýšů, a sice u všech tříd s výjimkou mlžů.

Všichni plži radulu používají při příjmu potravy. Uspořádání zubů je však podstatně odlišné u býložravých a masožravých plžů. Někteří draví mořští plži, jako např. Naticidae, používají radulu společně s kyselým sekretem k pronikání do ulit jiných měkkýšů, kteří jim slouží jako potrava. Jiní draví mořští plži, jako např. Conidae, používají zuby ze speciálně utvářené raduly jako jedovaté harpuny. Draví hlavonožci, jako je krakatice, používají radulu k řezání kořisti.Zavedení pojmu “radula” se připisuje Alexandru von Middendorffovi (1848).

Titulní snímek byl vyfocen při 10x zvětšení a jeho autorem je Dr. Igor Siwanowicz.

Zdroj obrázku LibreShot a Nikon Small World Competition 2022

Napsat komentář