Psí protiplynová maska (1918)

Německá protiplynová maska vyrobená samotnými vojáky pro psího spolubojovníka a koncem srpna 1918 ukořistěná australskými vojáky. Maska postrádá konvenční filtr a tak byl čumák namáčen do chemického roztoku schopného neutralizovat smrtící plyn.

V průběhu První světové války velmi často docházelo k použití chemických zbraní, proti nimž zpočátku neexistovala účinná ochrana. K likvidaci protivníka byly především využívány průmyslové škodliviny, v pozdější době nahrazené cíleně vyvinutými látkami. Poměrně často docházelo i k použití chloru, který se přeléval po bojišti jako hustá mlha, vléval se do zákopů a leptal měkké sliznice. Do těla vnikal dýchacím ústrojím a ničil respirační cesty. Další hojně užívanou bojovou otravnou látkou se stal Yperit. Použití bojových otravných látek si vyžádalo značné množství lidských životů. Mimo lidí na bojišti umírala i zvířata. Nejen pro lidi, ale i pro zvířata se začaly vyvíjet ochranné prostředky – plynotěsné holubníky či ochranné masky pro koně a psy.

Zdroj obrázku Pixabay a Flickr

https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/awm-media/collection/RELAWM04098/screen/3808210.JPG

Napsat komentář