Pekař z Titaniku

Charles John Joughin (1878-1956) byl anglo-americký kuchař, známý jako hlavní pekař na palubě zaoceánského parníku RMS Titanic. Přežil potopení lodi a proslavil se tím, že v ledové vodě přežil výjimečně dlouhou dobu, než byl zachráněn.

Charles Joughin měl velikou zálibu – rád se napil. Jakožto vrchní pekař na lodi, měl samostatnou kajutu, kam si dokonce umístil svůj vlastní destilační přístroj na pálení alkoholu. Osudnou noc, 14. dubna 1912, kdy Titanik narazil na ledovec a potopil se, si Carles jako obvykle dopřával svůj oblíbený koníček ve své kajutě. Když ucítil, jak bok lodi na pravé straně o něco zavadil, popadl rychle lahev s alkoholem a vyšel na palubu. Kapitán Smith mu dal brzy příkaz, aby připravil chleba lidem do záchranných člunů. Joughin shromáždil tým pekařů a rozkázal jim, aby donesli zásoby chleba ke člunům a on sám se vrátil do své kajuty, aby se zásobil whisky. Po vyhlášení rozkazu k opuštění lodi zůstal v klidu. Usadil ženy a děti do člunu č. 10, kterého byl velitelem dle rozpisu, ale své místo přenechal jednomu z pekařů. Šel dolů do kajuty a pokračoval v popíjení. Když do ní začala natékat voda, oblékl si záchrannou vestu, vzal zásoby pití a vylezl na horní palubu. Mezitím již byly všechny záchranné čluny spuštěny na vodu a daleko od potápějícího se gigantu. Joughin byl již převelice opilý, ale přesto jej napadlo naházet přes palubu dřevěná lehátka. Vyházel jich zhruba šedesát, čímž zachránil před utopením množství trosečníků.

Charles Joughin zůstal na palubě až do poslední chvíle. Když se loď naklonila pomalu sklouzl do vody, aniž by si namočil hlavu. Strávil více než čtyři hodiny vledových vodách Atlantiku a pil. Nakonec jej živého a zdravého vytáhli z vody. Když jej uviděl druhý důstojník Charles Lightoller mezi zachráněnými na lodi Carpathia, tak nevěřil vlastním očím. Joughinova záliba mu tu noc poskytla tolik potřebný klid v duši a racionalismus při jeho činech. Zachránil sám sebe a pomohl zachránit mnoho dalších. Tím že opustil loď až jako poslední, nejvíce omezil pobyt ve studené vodě. Čtyři hodiny zůstal ve vodě se suchou hlavou a měl slušnou zásobu vysokokalorických nápojů, přičemž jak sám řekl, ani mu nebyla zima.

Náš hrdina neopustil svou zálibu, ani povolání, dál se plavil po moři a chlastal. Charles Joughin přežil další dvě ztroskotání a dožil se 78 let. Na jeho hrobě je nápis “Pekař z Titaniku”.

Zdroj obrázku Encyclopedia Titanica

Napsat komentář