Muž co dal pivu tvář

Sympatický přednosta stanice Viktor Cibich se stal v roce 1906 tváří pivovaru Velké Březno a získal tak doživotní rentu 30 piv týdně. Po propadnutí licence se byla etiketa převzata celou řadou pivních značek po celém světě a Cibicha tak lze označit za nejportrétovanějšího Čecha na světě. Dle odhadů se jeho tvář objevila již na více než 2,5 miliardách kopií. O znovuobjevení Cibichovy identity se zasloužil především ústecký archivář Vladimír Kaiser.

Victor Cibich se narodil 11. prosince 1856 Hustopečích u Brna, do německy mluvící rodiny finančního inspektora Johanna Cibicha a jeho ženy Kláry, rozené Galinové. Pracoval jako železničář na několika místech v českých zemích. Během působení v Praze se roku 1884 oženil. Následně působil mj. na železničních stanicích Velký Osek, Hoštka u Litoměřic či Luka nad Jihlavou. Roku 1891 byl přeložen do stanice Velké Březno nedaleko Ústí nad Labem, kam se i s manželkou a dětmi přestěhovali. Cibich zde posléze získal pozici přednosty železniční stanice a s rodinou se ve Velkém Březně usadili natrvalo. Rovněž provozoval nevelký obchod s uhlím.

Roku 1906 byl osloven velkobřezenským pivovarem s možností použití jeho portrétu jakožto značky pivovaru, na etiketách, cedulích, inzertních a propagačních materiálech všeho druhu. Přijal a odměnou získal celoživotní rentu na konzumaci 30 pint velkobřezenského piva čepovaných ve zdejší restauraci Tivoli. Portrét Cibicha zachyceného kterak pravou rukou připíjí ze skleněného půllitru pak dopomohl zdejší značce k proslulosti.

Victor Cibich zemřel 25. ledna 1916 ve Velkém Březně ve věku 59 let. Pohřben byl na hřbitově ve Valtířově, poblíž zdejší hrobky rodu Chotků. Šlo o obecně váženého člověka a na zámku ve Velkém Březně je několik fotografií, kde hrabě Chotek osobně šel za rakví.

Za druhé světové války byli Cibichovi synové kvůli židovskému původu matky internováni v koncentračních táborech. Po konci druhé světové války, v rámci vysídlení českých Němců z Československa byli Cibichovi synové deportováni do Norimberka, kde později také zemřeli.

Etiketa s Cibichovým portrétem se v logu velkobřezenského pivovaru uchovala i po roce 1945. Po propadnutí licence podobizny byl pak motiv převzat pivními značkami po celém světě, mj. pivovary ve Francii, Itálii, USA, Uruguayi a řadě dalších zemí. Atypičností motivu použitím podoby konktétního člověka tak z Cibicha téměř jistě činí vůbec nejportrétovanějšího rodáka z českých zemí. Hrob Cibichových ve Valtířově byl později osazen novým náhrobkem vyhotoveným v češtině a epitafem “Muž, který dal pivu tvář.”

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář