Město duchů zabíjí turisty i mnoho let po uzavření

Množství dobrodruhů a zvědavců láká bývalé těžařské město Wittenoom, které vzniklo na azbestovém dole. Bylo uzavřeno a vysídleno v 70. letech, přesto tisíce bývalých návštěvníků a obyvatel zemřelo na následky vdechování vláken azbestu. Australská vláda proto označuje Wittenoom za největší zdravotní a bezpečnostní tragédii v Austrálii, která je srovnatelná s katastrofou v Černobylu nebo s výbuchem v indickém Bhópálu. Před návštěvou města varuje množství bezpečnostních cedulí.

Samotné doly byly uzavřeny v roce 1966 a postupně většina obyvatel přesídlena. V roce 2006 ztratil Wittenoom status města a nenajdete jej tak na žádných aktuálních mapách. Podle vládních stránek o městě může vystavení azbestu způsobit smrtelná onemocnění jako například rakovinu plic nebo azbestózu. Symptomy se často objeví až po desetiletích od vystavení vláknům.

Pro svou ohnivzdornost byl azbest nejvíce využíván ve stavebnictví. V Československu zažil tento materiál největší boom v letech 1975 až 1990, přičemž se využilo zhruba 50 000 tun ročně. Až roku 1984 došlo k jeho zařazení do skupiny karcinogenů a omezilo se tak jeho využití. Absolutní zákaz využití azbestových vláken v ČR platí od roku 1999. Do dnešní doby však byla zlikvidována necelá čtvrtina obytných domů, při jejichž stavbě bylo azbestu využito. Mnoho lidí je tedy i dnes ohrožováno jeho každodenním vdechováním.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

https://wonderfulengineering.com/wp-content/uploads/2019/07/02.-Tourists-Won%E2%80%99t-Stop-Visiting-Wittenoom-%E2%80%93-The-Asbestos-Town-In-Australia.jpg


Vlákna azbestu (zobrazena pomocí SEM)

Napsat komentář