Ztracené lebky československých parašutistů (1942)

Vypreparované lebky parašutistů z jejich posledního boje v kostele Cyrila a Metoděje. Zleva ostatky Jaroslava Švarce, Adolfa Opálky, Josefa Bublíka, Josefa Valčíka a Jana Hrubého.

Těla padlých parašutistů z jejich posledního boje v kostele Cyrila a Metoděje byla vynesena na chodník. Po jejich identifikaci Karlem Čurdou převezena k pitvě do německého ústavu soudního lékařství při Karlově univerzitě. Tam jim patologové oddělili hlavy od těl, přičemž hlavy samotných vykonavatelů atentátu, Jana Kubiše a Jozefa Gabčíka, byly speciálně konzervovány a uloženy do skleněných válců s lihovým roztokem. Jejich hlavy totiž chtěli nacisté uchovat i s tváří, zatímco lebky ostatních pěti parašutistů byly zbaveny všech tkání. Němci plánovali, že po válce vybudují v Praze kriminalistické muzeum, mezi jehož hlavní exponáty měly patřit právě tyto lebky i všechny osobní věci, které gestapo nashromáždilo po mrtvých výsadkářích.

Nebývalý zájem o lebky českých hrdinů zřejmě souvisel s nacistickou mystikou, inspirovanou pohanskými kulty. Podle těch byla lidské lebce přisuzována velká magická síla. Staří Keltové sbírali lebky svých nepřátel, které porazili v boji, jejich hlavy balzamovali a uchovávali, aby se s nimi mohli pochlubit vzácným návštěvám. Tímto způsobem nacisté vlastně přiznávali zesnulým českým výsadkářům nebývalou moc a sílu, když o jejich lebky tak moc stáli. Není se ostatně čemu divit, vždyť ti ani po sedmi hodinách obléhání kostela, v němž se ukrývali, se nemínili nepříteli vzdát a bojovali až do poslední kulky. To, že nepadli do rukou gestapa živí, považovali nacisté za svůj neúspěch.

Ostatky všech sedmi parašutistů si 20. dubna 1945 vyzvedli z Ústavu soudního lékařství příslušníci gestapa a odvezli je neznámo kam. Později bylo zjištěno, že ostatky byly patrně vhozeny do jedné z šachet masového hrobu v pražských Ďáblicích, kam nacisté ukládali těla umučených a popravených lidí. O vztahu Čechů ke svým padlým hrdinům hovoří nelichotivě fakt, že po válce zde byli uloženi rovněž popravení němečtí váleční zločinci. Dlouhá léta byla tato část hřbitova jen skládkou a zanedbaným koutem bez špetky piety. Teprve po roce 2000 zde vztyčil stát hrdinným parašutistům menší památník. Co však z jejich ostatků v zemi vlastně zbylo, je otázkou, jelikož v roce 1990 byla tato část hřbitova vybagrována.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

https://1gr.cz/fotky/bulvar/18/062/anime/STE741331_3516594_.jpg

Napsat komentář