Kempelenův mluvící přístroj

Navzdory všem tvrzením se nejedná o podvrh, ale o první funkční syntetizér řečového signálu, jehož vývoj začal již v roce 1769. Je složený z různých tubusů, pomocí kterých je možno simulovat artikulační ústrojí, a měchu vytvářejícího základní “dechový” proud. Stroj byl nastavitelný tak, že dokázal syntetizovat jakési rudimentární věty asi ve třech jazycích. Problémem sice byla artikulace, ale rodilým mluvčím nečinilo problém slovům rozumět. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších začátků experimentální fonetiky vůbec, ačkoliv si to patrně dotyčný vynálezce neuvědomoval. Johann Wolfgang von Kempelen, maďarsky Kempelen Farkas, slovensky Ján Vlk Kempelen (1734-1804), se narodil v dnešní Bratislavě, pracoval jako úředník, umělec, konstruktér a vynálezce. Za svého života věnoval hodně úsilí sestrojení zmíněného přístroje napodobujícího lidský hlas, ovšem největší proslulost si získal jeho stroj zvaný Turek. Kempelen ho vydával za šachový automaton, ve skutečnosti se však uvnitř skrýval člověk.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář