Kalhoty z lidské kůže

Velkou část moderních dějin, byl Island chudou zemí na periferii Evropy. Lidé se tak obraceli k černé magii, díky níž měli zázračně zbohatnout. Tento efekt byl připisován kalhotám zvaným “nábrók” nebo “nábrækur”, vyrobeným z lidské kůže. K jejich zhotovení, bylo nutné získat povolení od osoby mužského pohlaví ještě za jejího života. Po jejím pohřbu musel zájemce tělo okamžitě vykopat, odříznout kůži od pasu dolů a okamžitě obléct, aby perfektně držely. Zároveň bylo nezbytné, aby od vdovy dostal minci, kterou vložil do šourku. Staří Islanďané věřili, že tímto způsobem zázračně zbohatnou. Bohužel Islanďané zbohatli až mnohem později a stovky let se neměla jejich situace zlepšit. V roce 1783 došlo na Islandu k sérii sopečných erupcí v okolí sopky Laki, které měly za následek vyhubení až 70 % veškerého dobytka, absenci léta a tvrdé následující zimy, což vedlo ke hladomoru. Pomřela třetina populace a Dánský král dokonce zvažoval přesídlení zbytku obyvatel mimo ostrov. Pokud jde o kalhoty na fotografii, tak se jedná o repliku vystavenou v islandském Muzeu čarodějnictví a magie. Pravé se nezachovaly.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář