Faerské ostrovy osídleny už před Vikingy

Ovčí bobky lidstvo využívá ke spoustě užitečných věcí, aktuálně kupříkladu přinesly informaci, že Faerské ostrovy byly obydleny dávno před Vikingy. Pohodlně se tedy usaďte ke krbu, pohlaďte svého ovčího parťáka a přiložte do ohně jeho sušený bobek. Když se dobře zaposloucháte do praskání, uslyšíte tajemný příběh z historie lidstva. Slyšte hlas hovínka!

Vikingové objevili zmíněné souostroví v severním Atlantském oceánu v roce 874. Tento odlehlý kus země leží severozápadně od Skotska v polovině cesty mezi Islandem a Norskem. Badatelé se dlouho domnívali, že právě oni byli prvními lidskými obyvateli drsných ostrovů, jelikož vyvinuli slavné lodě schopné dlouhých plaveb. Zmínky ve středověkých textech nicméně naznačovaly, že se na ostrovech vyskytovali lidé před Vikingy. Zároveň neexistují hmatatelné důkazy, že by tam žili původní obyvatelé.

V roce 2013 výzkumníci objevili prastará spálená zrna ječmene pod podlahou jednoho z vikinských domů na ostrově Sandoy. Jejich stáří určili na přibližně 300 až 500 let před příchodem severských mořeplavců, přičemž ječmen nebyl na ostrovech původním druhem, tedy nevyskytoval se tam před příchodem lidí. Jiní vědci se proto rozhodli nalézt další důkazy o těchto lidech a provedli průzkum jezera na ostrově Eysturoy. Jelikož se předtím nenašly žádné budovy nebo archeologické důkazy, zvolili jiný přístup. Nabrali jádra jezerních sedimentů. Právě v nich se totiž postupně hromadí materiál z okolní krajiny.Analýza sedimentů odhalila náhlou přítomnost velkého množství domestikovaných ovcí, které se na Faerských ostrovech objevily mezi lety 492 a 512. Ovce zanechávají ve svých výkalech charakteristické biomarkery, které byly v sedimentech dohledatelné jako DNA. Data podle ní vědcům pomohla určit vrstva popela ze známé erupce islandské sopky v roce 877. Neexistují přitom důkazy, že by se na ostrově vyskytovali nějací savci před těmito ovcemi čili je museli přivézt na ostrovy lidé. Otázkou zůstává, kdo byli lidé, kteří se objevili na Faerských ostrovech několik set let před Vikingy. Výzkumníci se na základě několika indicií domnívají, že mohlo jít o Kelty, kteří připluli ze Skotska nebo Irska.

Zdroj obrázku Flickr a Wikimedia Commons

Napsat komentář