Boj proti čtyřem škůdcům

V rámci Velkého skoku vpřed proběhla v letech 1958 až 1962 dosti neobvyklá kampaň, jejímž cílem bylo vyhubit čtyři živočišné škůdce, za něž byli označeni komáři, mouchy, krysy (potkani) a vrabci. První tři byli na seznam zařazeni kvůli šíření nakažlivých chorob jako tyfus, malárie a mor. Vrabci potom byli (mylně) považováni za zloděje zrní.

Byly mobilizovány masy obyvatelstva (každý občan starší pěti let), vláda zahájila obrovskou propagandistickou kampaň provázenou mnoha slogany a plakáty. Z iniciativy Mao Ce-tunga se podařilo během necelých dvou let vyhubit téměř celou čínskou populaci vrabců polních. Lidé vyzbrojení vzduchovkami, praky, hrnci, pánvemi, klacky a jinými primitivními nástroji pronásledovali vrabce, kdekoliv to bylo možné. Buď je zabíjeli přímo, likvidovali jim hnízda nebo dělali rámus a znemožňovali tak ptákům přistát. Akce byly koordinovány a probíhaly tak, aby vrabci nemohli odlétnout na klidnější místo. Unavení ptáci pak padali z nebe buď mrtví nebo naprosto vysílení a nebyl problém je na zemi dobít. Část vrabců našla útočiště na pozemcích některých zahraničních vyslanectví. Na polskou ambasádu nebyli lovci vpuštěni a tak ji obklíčili a po dva dny činili nepřetržitý hluk. Poláci museli mrtvé ptáky sbírat lopatami.

Odhaduje se, že takto Číňané zabili možná až 1 miliardu vrabců (a jiných ptáků). Krys bylo zabito okolo 1,5 miliardy, mrtvých much naváženo cirka 100 000 tun, komárů přes 10 000 tun. Patrně nepřekvapí, že vybitím vrabců došlo k nekontrolovanému rozmnožení mnoha druhů hmyzu, především sarančat a housenek. Výrazně poklesla úroda obilí, což spolu s dalšími akcemi v rámci skoku vpřed způsobilo vypuknutí hladomoru. Pokusy o dovoz vrabců ze SSSR ztroskotaly a brzy ptáky na seznamu nahradily štěnice. Ekologická rovnováha ale byla na mnoho let narušena a mnoho lidí za to zaplatilo životem. Přesný počet není znám, ale odhady hovoří o nejméně 20 milionech.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Napsat komentář