Zrušení Lichtenštejnské armády (1868)

Oblast dnešního Lichtenštejnského knížectví byla v průběhu 6. století osídlena germánskými kmeny a v 9. století se stala součástí karolinské říše. Po zániku švábského vévodství roku 1268 se oblast dnešního Lichtenštejnska stala přímo podřízenou císaři. Roku 1342 bylo na jeho území zformováno hrabství Vaduz. Na území Lichtenštejnska tak existovala až do roku 1719 dvě hrabství (Vaduz a Schellenberg), která podléhala císaři. Roku 1699 koupil hrabství Schellenberg třetí lichtenštejnský kníže Johann Adam Andreas a o devět let později (1708) přikoupil i hrabství Vaduz. V roce 1719 tato hrabství císař sloučil a povýšil je na knížectví, které bylo součástí Svaté říše římské. V tomto období sice Lichtenštejnové vlastnili toto knížectví, ale nijak se zde neangažovali a Lichtenštejnsko byl chudý a zaostalý zemědělský kraj. V době napoleonských válek (roku 1806) získalo Lichtenštejnsko nezávislost a připojilo se k Rýnskému spolku. Po mírových dohodách z roku 1815 se Lichtenštejnsko připojilo k Německému spolku, jehož členem bylo až do roku 1866, kdy vznikla celní unie s Rakousko-Uherskem. Lichtenštejnští vojáci naposledy bojovali v Prusko-rakouské válce (1866) a to na straně Rakouska. Nutno podotknout, že bojovali na italské frontě. V roce 1868 kníže Jan II. z Lichtenštejna rozpustil svou osmdesátičlennou armádu a vyhlásilo neutralitu, tu potvrdilo ještě roku 1914, kdy dokonce vyhlásilo trvalou neutralitu, která trvá dodnes. Posledním veteránem armády Lichtenštejnského knížectví byl Andreas Kieber (1848-1939), který zemřel v roce 1939.

Zdroj obrázku Wikimedia Commons

Andreas Kieber (1848-1939)

Napsat komentář